ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Α) Ανακοινώνεται ότι από 13/11/2017 αρχίζει η εμπορική διάθεση δύο νέων πακέτων αποκλειστικά για τους συνδρομητές καρτοκινητής WHAT’S UP της COSMOTE που είναι εγγεγραμμένοι στη φοιτητική προσφορά του WHAT’S UP, τα οποία μπορούν να ενεργοποιηθούν για δύο χρόνια μετά τη λήξη αυτής.

Τα βασικά χαρακτηριστικά και οι χρεώσεις των πακέτων συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

Πακέτο

Ενσωματωμένη χρήση

Χρέωση

Διάρκεια Ισχύος

500’ προς Όλους και 400 ΜΒ

500 λεπτά ομιλίας/βιντεοκλησεων προς όλα τα κινητά και σταθερά εθνικά δίκτυα και 400ΜΒ Internet

7€

30 ημέρες

600’ και 100SMSπρος Όλους και 1GB

600 λεπτά ομιλίας/βιντεοκλησεων και 100 γραπτά μηνύματα προς όλα τα κινητά και σταθερά εθνικά δίκτυα και 1GΒ Internet

8,5

30 ημέρες

 

-  Στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

-   Το κάθε πακέτο μπορεί να ενεργοποιηθεί μέχρι 4 φορές ανά ημερολογιακό μήνα.

-   Ο ελάχιστος χρόνος διάρκειας ανά κλήση είναι  3 λεπτά και στη συνέχεια η χρέωση γίνεται ανά δευτερόλεπτο. Σε περίπτωση κλήσης με διάρκεια μικρότερη των 3 λεπτών, ο χρόνος που αφαιρείται από το σύνολο του χρόνου ομιλίας  του πακέτου είναι 3 λεπτά.

-   Η ογκοχρέωση για την πλοήγηση στο διαδίκτυο γίνεται ανά KByte, με ελάχιστη χρέωση το 1 ΚΒyte ανά σύνδεση (1 MByte = 1.024 KBytes)

-   Μετά τη λήξη της διάρκειας ισχύος των πακέτων ή την κατανάλωση της ενσωματωμένης χρήσης τους, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο, ισχύουν οι χρεώσεις του εκάστοτε δημοσιευμένου τιμοκατάλογου WHATSUP

-  Η ενσωματωμένη χρήση των πακέτων καταναλώνεται πρώτα και στη συνέχεια ο χρόνος ομιλίας ή τα γραπτά μηνύματα ή ο όγκος δεδομένων (ΜΒ) που αντιστοιχεί στο χρηματικό υπόλοιπο του λογαριασμού του συνδρομητή.

-   Σε περίπτωση που ο όγκος δεδομένων (MB) των πακέτων καταναλωθεί  νωρίτερα από την διάρκεια ισχύος του και ο συνδρομητής δεν είναι εγγεγραμμένος στην υπηρεσία «COSMOTE My Internet», η χρέωση για κατανάλωση δεδομένων μέχρι και τη συμπλήρωση της ημερομηνίας  λήξης των πακέτων είναι 1,0332€/MB

-   Το πακέτα ενεργοποιούνται με δωρεάν κλήση στο 1330 ενώ οι συνδρομητές θα μπορούν να ενημερωθούν για το διαθέσιμο  υπόλοιπο χρόνου ομιλίας, γραπτών μηνυμάτων και Ίντερνετ, στέλνοντας το δωρεάν μήνυμα «Υ» στο 1330

 

Β) Από 4/12/2017 ισχύει προσφορά στις ανανεώσεις χρόνου ομιλίας που πραγματοποιούνται στο δίκτυο καταστημάτων ομίλου ΟΤΕ σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

 

 

Ποσό ανανέωσης χρόνου ομιλίας (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ και τέλος καρτοκινητής τηλεφωνίας 12%)

Προσφορά

Από 10€ έως 14,99€

200ΜΒ για 1 μήνα

Από 15€ έως 19,99€

600ΜΒ για 1 μήνα

Από 20€ έως 100€

1,2GB για 1 μήνα

 

Γ) Επίσης, ανακοινώνεται ότι από 4/12/2017, για όλους τους συνδρομητές Καρτοκινητής τηλεφωνίας COSMOTE, Καρτοσυμβολαίου COSMOTE, COSMOTE Business Mobile Cost Control και COSMOTE Mobile Internet με Κάρτα, σε κάθε αγορά χρόνου ομιλίας εφαρμόζεται τέλος υπηρεσίας ανανέωσης 0,30€ ανά κάρτα ανανέωσης, το οποίο θα παρακρατείται αυτόματα από το ποσό της ανανέωσης με την ενεργοποίηση κάθε κάρτας. Για τις ανανεώσεις χρόνου ομιλίας που πραγματοποιούνται: α) με αγορά μέσα από την εφαρμογή της COSMOTE και του WHAT’S UP ή από τις ιστοσελίδες www.cosmote.gr και www.whatsup.gr και β) με χρέωση σε λογαριασμό Συμβολαίου ή ΚαρτοΣυμβολαίου COSMOTE (μέσω των υπηρεσιών Easy Transfer και Επέκτασης Λογαριασμού), ισχύει προσφορά και δεν επιβάλλεται το παραπάνω τέλος.

Δ) Ανακοινώνεται ότι από 20/11/2017 η χρέωση για κλήσεις ομιλίας και video-κλήσεις εντός Ελλάδος προς όλα τα εθνικά δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας (γεωγραφικούς αριθμούς και αριθμούς κινητής τηλεφωνίας) μετά την κατανάλωση των δωρεάν λεπτών στα προγράμματα συμβολαίου για ιδιώτες των σειρών COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ (εξαιρούνται τα προγράμματα COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ με Internet ΠΑΛ), COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ ΠΑΛΑΙΑ, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ ΠΑΛ, COSMOTE Mobile, COSMOTE Mobile Family, COSMOTE Mobile 1500, COSMOTE Mobile Plus, COSMOTE Mobile Προς Όλους, COSMOTE 20 έως Platinum καθώς και του προγράμματος COSMOTE Mobile Basic, αυξάνεται από 0,0090€/δευτ. σε 0,0098€/δευτ. και η χρέωση για τις ανωτέρω κλήσεις ομιλίας και video-κλήσεις μετά την κατανάλωση των δωρεάν λεπτών σε όλα τα προγράμματα ΚαρτοΣυμβολαίου COSMOTE αυξάνεται από 0,0095€/δευτ. σε 0,01€/δευτ. Όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά των παραπάνω προγραμμάτων Συμβολαίου και Καρτοσυμβολαίου παραμένουν ως έχουν.

Παράλληλα, από τις 20/11/2017, η χρέωση για κλήσεις ομιλίας εντός Ελλάδος προς όλα τα εθνικά δίκτυα σταθερής τηλεφωνίας (γεωγραφικούς αριθμούς) και όλα τα εθνικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας (αριθμούς κινητής τηλεφωνίας) μετά την κατανάλωση των δωρεάν λεπτών στα προγράμματα συμβολαίου COSMOTE At Home 500+60, COSMOTE At Home 700, COSMOTE Home Telephony SIM M Π, COSMOTE Home Telephony SIM M, COSMOTE Home Telephony SIM L, COSMOTE Home Double Play SIM M και COSMOTE Home Double Play SIM L αυξάνεται από 0,0005€/δευτ. σε 0,0012€/δευτ. και από 0,0028€/δευτ. σε 0,0055€/δευτ. αντίστοιχα. Όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά των παραπάνω προγραμμάτων παραμένουν ως έχουν.

Οι χρεώσεις μετά την κατανάλωση των δωρεάν λεπτών των ανωτέρων προγραμμάτων περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%. Εφαρμόζεται επιπλέον Τέλος Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας 12%, 15%, 18% ή 20% ανάλογα με το ύψος του μηνιαίου λογαριασμού (προ ΦΠΑ) ανά σύνδεση.

Οι συνδρομητές των ανωτέρω προγραμμάτων έχουν το δικαίωμα να καταγγείλουν τη σύμβασή τους αζημίως (εξαιρούνται τυχόν υπόλοιπα επιδότησης συσκευών ή τερματικού εξοπλισμού), εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση της παρούσας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες ενημερωθείτε από το www.cosmote.gr και από την Εξυπηρέτηση Πελατών της COSMOTE στο 13888 (χρέωση 0,19€/κλήση από κινητό COSMOTE) ή την Εξυπηρέτηση Εταιρικών Πελατών Σταθερής & Κινητής Ομίλου ΟΤΕ στο 13818 (χωρίς χρέωση από εταιρικό κινητό COSMOTE). Η χρέωση για κλήσεις προς τον αριθμό 13888 από άλλα δίκτυα είναι σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο του παρόχου του καλούντος.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ανακοινώνεται ότι από 01/09/2017 για τους συνδρομητές καρτοκινητής WHATSUP, COSMOΚΑΡΤΑ & FROGτης COSMOTE,  το χρονικό διάστημα μετά το πέρας του οποίου, και εφόσον ο συνδρομητής δεν έχει πραγματοποιήσει ανανέωση χρηματικού υπολοίπου κατά τη διάρκεια αυτού, ενεργοποιείται αυτόματα φραγή εισερχομένων και εξερχομένων κλήσεων καθώς και γραπτών μηνυμάτων (SMS), μειώνεται από 12 σε 4 μήνες (120 ημέρες).                                                  

Η ανωτέρω μείωση του χρονικού διαστήματος, ισχύει και για τους συνδρομητές που έχουν προβεί σε ανανέωση χρηματικού υπολοίπου πριν την ανωτέρω ημερομηνία.

Στους συνδρομητές που έχουν προβεί στην τελευταία ανανέωση του χρηματικού τους υπολοίπου σε χρόνο μεγαλύτερο των τεσσάρων μηνών από την άνω ημερομηνία, την 1/9/2017 θα γίνει φραγή εισερχόμενων και εξερχομένων κλήσεων.

Eπιπλέον, ανακοινώνεται ότι από 01/09/2017 επέρχονται οι παρακάτω αλλαγές για τους συνδρομητές καρτοκινητής τηλεφωνίας WHATSUP της COSMOTE που είναι εγγεγραμμένοι στην Φοιτητική Προσφορά του προγράμματος:

·           Η χρέωση του πακέτου «1.000’ προς όλα τα δίκτυα + 200ΜΒ για ένα μήνα» με ενσωματωμένη χρήση 1.000’ λεπτών ομιλίας/βιντεοκλησεων προς όλα τα κινητά και σταθερά εθνικά δίκτυα και 200ΜΒ Internet, αυξάνεται από  5,04€ σε 6€, και  τα 200ΜΒ ενσωματωμένου όγκου δεδομένων αυξάνονται σε 400ΜΒ. Τα λοιπά χαρακτηριστικά του πακέτου παραμένουν ως έχουν.

Οι συνδρομητές που έχουν ενεργοποιήσει το παραπάνω πακέτο έως και την 31/08/2017, θα συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τo πακέτο αυτό με τις υφιστάμενες παροχές έως τη λήξη τους ή μέχρι την εξάντληση των παροχών τους

·           Η χρέωση του πακέτου «1.200’ και 100 SMS προς όλα τα δίκτυα + 600ΜΒ για ένα μήνα» με ενσωματωμένη χρήση 1.200’ λεπτών ομιλίας/βιντεοκλησεων και 100 γραπτών μηνυμάτων (SMS) προς όλα τα κινητά και σταθερά εθνικά δίκτυα και 600ΜΒ Internet, μειώνεται  από 7,06€ σε 7€. Η προσφορά με την οποία παρέχονται με το πακέτο  1.200 SMS αντί των 100 SMS, και ισχύει έως 31/08/2017 παρατείνεται  έως 30/09/2017. Τα λοιπά χαρακτηριστικά του πακέτου παραμένουν ως έχουν.

Οι συνδρομητές καρτοκινητής WHAT’S UP, COSMOΚΑΡΤΑ & FROG της COSMOTE έχουν δικαίωμα να καταγγείλουν αζημίως τη σύνδεσή τους εντός ενός μηνός από τη δημοσίευση της παρούσας

Για περισσότερες πληροφορίες ενημερωθείτε από το www.cosmote.gr και από την Εξυπηρέτηση Πελατών της COSMOTE στο 13888 (χρέωση 0,19€/κλήση από κινητό COSMOTE, συμπ. ΦΠΑ).

Για την καρτοκινητή FROG επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.frogmobile.gr ή επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών FROG στο 1299 (χρέωση 0,19€/κλήση από κινητό FROG, συμπ. ΦΠΑ).

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Τιμολογιακές αλλαγές Καρτοκινητής 21/11/2016

Ανακοινώνεται ότι από 21/12/2016 επέρχονται οι παρακάτω αλλαγές για τους συνδρομητές καρτοκινητής τηλεφωνίας της COSMOTE.

Α) Για τους συνδρομητές WHAT’S UP και COSMOKAPTA η χρέωση για κλήσεις ομιλίας προς εθνικά δίκτυα κινητής και σταθερής τηλεφωνίας αυξάνεται από 0,0099 €/δευτ σε 0,01083 €/δευτ., και  η χρέωση για video-κλήσεις προς εθνικά δίκτυα αυξάνεται από 0,0099 €/δευτ σε 0,01083 €/δευτ. Ο ελάχιστος χρόνος χρέωσης και το βήμα χρέωσης παραμένει το 1 λεπτό.

B) Για τους συνδρομητές WHAT’S UP, COSMOKAPTA και FROG, η χρέωση του πακέτου COSMOTE Mobile Internet 200 με ενσωματωμένο όγκο δεδομένων 200MB αυξάνεται από 5,04€ σε 6€. Παράλληλα, η προσφορά που ισχύει έως 30/11/2016 και με την οποία παρέχονται με το πακέτο  500ΜΒ  αντί των 200ΜΒ, τροποποιείται και προσφέρει 600ΜΒ με ισχύ έως 15/01/2017. Τα λοιπά χαρακτηριστικά του πακέτου παραμένουν ως έχουν.

Γ) Παύει η εμπορική διάθεση των πακέτων CALL THEM ALL 600,  CALL THEM ALL PLUS, SUPER CALL THEM ALL,   SUPER CALL THEM ALL PLUS και  200’ προς όλα τα δίκτυα για τους συνδρομητές καρτοκινητής τηλεφωνίας WHAT’S UP της COSMOTE. Οι συνδρομητές που έχουν ενεργοποιήσει τα παραπάνω πακέτα έως και την 20/12/2016, θα συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τα πακέτα αυτά με τις υφιστάμενες παροχές έως τη λήξη τους ή μέχρι την εξάντληση των παροχών τους.

 

Δ) Διατίθεται εμπορικά το πακέτο ομιλίας «250’ προς Όλους και 300ΜΒ» για τους συνδρομητές COSMOΚΑΡΤΑ.  Τα βασικά χαρακτηριστικά και οι χρεώσεις του πακέτου συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

Πακέτο

Ενσωματωμένη χρήση

Χρέωση

Διάρκεια Ισχύος

250’ προς Όλους και 300 ΜΒ

250 λεπτά ομιλίας/βιντεοκλησεων προς όλα τα κινητά και σταθερά εθνικά δίκτυα και 300ΜΒ Internet

8€

30 ημέρες

·          Η ενεργοποίηση του πακέτου γίνεται με δωρεάν κλήση στο 1330, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει επαρκές υπόλοιπο στο λογαριασμό του συνδρομητή

·          Το πακέτο μπορεί ενεργοποιείται αυτόματα κάθε φορά που τελειώνουν τα λεπτά ομιλίας προς όλους χωρίς καμία επιπλέον ενεργεία από το συνδρομητή. Η εγγραφή στο αυτόματο πακέτο γίνεται με δωρεάν κλήση στο 1330. Αν το υπόλοιπο δεν επαρκεί για την αυτόματη ενεργοποίηση του πακέτου θα ενεργοποιηθεί αυτόματα στην επόμενη ανανέωση χρόνου ομιλίας όταν το υπόλοιπο είναι επαρκές.

·          Ο χρόνος ομιλίας που περιλαμβάνεται στη δωρεάν ενσωματωμένη χρήση του πακέτου αφορά  μόνο σε  κλήσεις εντός Ελλάδος προς όλα τα εθνικά δίκτυα κινητής ή/και σταθερής τηλεφωνίας (γεωγραφικούς αριθμούς και αριθμούς κινητής τηλεφωνίας), εξαιρουμένων των κλήσεων προς μη γεωγραφικούς αριθμούς (εκτός των αριθμών κινητής τηλεφωνίας).

·          Η ενσωματωμένη χρήση που δεν καταναλώνεται εντός 30 ημερών δεν μεταφέρεται σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα.

·          Η ενσωματωμένη χρήση κάθε πακέτου καταναλώνεται πρώτα και στη συνέχεια ο χρόνος ομιλίας που αντιστοιχεί στο χρηματικό υπόλοιπο του λογαριασμού του συνδρομητή.

·          Η ενσωματωμένη χρήση κάθε πακέτου δεν καταναλώνεται για κλήσεις προς τους 2 επιλεγμένους αριθμούς COSMOTE της υπηρεσίας ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. Μόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμο επαρκές χρηματικό υπόλοιπο για τη χρήση υπηρεσίας ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, τότε και μόνο η ενσωματωμένη χρήση του πακέτου καταναλώνεται και για κλήσεις της ανωτέρου υπηρεσίας.

·          Ο ελάχιστος χρόνος διάρκειας ανά κλήση είναι  3 λεπτά και στη συνέχεια η χρέωση γίνεται ανά δευτερόλεπτο. Σε περίπτωση κλήσης με διάρκεια μικρότερη των 3 λεπτών, ο χρόνος που αφαιρείται από το σύνολο του χρόνου ομιλίας  των πακέτων είναι 3 λεπτά.

·          Σε περίπτωση περιαγωγής, δεν ισχύουν τα δωρεάν λεπτά ομιλίας ή MB του πακέτου. Κατά την περιαγωγή, ισχύουν οι χρεώσεις βάσει του τιμοκαταλόγου Περιαγωγής.

·          Το πακέτο δεν είναι διαθέσιμο σε συνδρομητές που είναι εγγεγραμμένοι στην προσφορά ανανέωσης και η οποία αλλάζει και αναφέρεται αναλυτικά στην παράγραφο (Θ).

·          Το πακέτο μπορεί να ενεργοποιηθεί μέχρι 4 φορές ανά ημερολογιακό μήνα.

·          Οι συνδρομητές θα μπορούν να ενημερωθούν για διαθέσιμο  υπόλοιπο του χρόνου ομιλίας καθώς και των ΜΒ του πακέτου στέλνοντας το δωρεάν μήνυμα «Υ» στο 1330.

 

Ε) Η υπηρεσία αυτόματης ενεργοποίησης του πακέτου ομιλίας 250’ προς Όλους και 300ΜΒ αξίας 8€, θα είναι ενεργοποιημένη για όλους τους νέους συνδρομητές COSΜΟΚΑΡΤΑ της COSMOTE. Η πρώτη αυτόματη απόδοση του πακέτου και η αντίστοιχη χρέωση θα γίνεται αμέσως μετά την πρώτη ανανέωση χρόνου ομιλίας. Οι συνδρομητές θα ενημερώνονται κατά την ενεργοποίηση της σύνδεσης για την υπηρεσία μέσω γραπτών μηνυμάτων και ενημερωτικού ηχογραφημένου μηνύματος στο μενού ανανέωσης χρόνου ομιλίας 1314. Οι συνδρομητές μπορούν να απενεργοποιήσουν την υπηρεσία αυτόματης ενεργοποίησης του πακέτου ομιλίας ανά πάσα στιγμή, με δωρεάν κλήση στο 1330.

 

ΣΤ) Το πακέτο ομιλίας COSMOΚΑΡΤΑ «200’ προς Όλους» μετονομάζεται σε «250’ προς Όλους», η χρέωση του πακέτου αυξάνεται από 5,04€ σε 6€ και τα λεπτά ομιλίας /βιντεοκλησεων από 200’ σε 250’. Τα λοιπά χαρακτηριστικά του πακέτου παραμένουν ως έχουν. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους  συνδρομητές που έχουν ενεργοποιημένη την υπηρεσία αυτόματης ενεργοποίησης του πακέτου. Οι συνδρομητές που έχουν ενεργοποιημένη την υπηρεσία αυτόματης ενεργοποίησης του πακέτου θα ενημερώνονται για την τροποποίηση του πακέτου και τη δυνατότητα απενεργοποίησης της υπηρεσίας μέσω ενημερωτικού ηχογραφημένου μηνύματος στο μενού ανανέωσης χρόνου ομιλίας 1314.

Η) Το πακέτο ομιλίας COSMOΚΑΡΤΑ «Αυτόματο πακέτο 300’ προς Όλους» μετονομάζεται σε «350’ προς Όλους», η χρέωση του πακέτου αυξάνεται από 7,06€ σε 8€ και τα  λεπτά ομιλίας/βιντεοκλησεων από 300΄σε 350΄.  Επιπλέον δίνεται η  δυνατότητα ενεργοποίησης του πακέτου όποτε ο συνδρομητής το επιθυμεί χωρίς να περιμένει να τελειώσει ο δωρεάν χρόνος ομιλίας προς όλα τα εθνικά δίκτυα. Τα λοιπά χαρακτηριστικά του πακέτου παραμένουν ως έχουν. Οι συνδρομητές που έχουν ενεργοποιημένη την υπηρεσία αυτόματης ενεργοποίησης του πακέτου θα ενημερώνονται για την τροποποίηση του πακέτου και τη δυνατότητα απενεργοποίησης της υπηρεσίας μέσω ενημερωτικού ηχογραφημένου μηνύματος στο μενού ανανέωσης χρόνου ομιλίας 1314.

Θ) Για τους συνδρομητές COSMOΚΑΡΤΑ που είναι εγγεγραμμένοι στην προσφορά με την οποία λαμβάνουν 400 λεπτά ομιλίας προς όλα τα κινητά και σταθερά τηλέφωνα στην Ελλάδα για 1 μήνα για τις δυο πρώτες ανανεώσεις ανά μήνα από €10 και άνω, το ποσό που αφαιρείται με κάθε ανανέωση χρόνου ομιλίας για την παροχή της προσφοράς αυξάνεται από 3,02€ σε 4€. Παράλληλα τα λεπτά ομιλίας /βιντεοκλήσεων αυξάνονται από 400’ σε 450’.

Οι συνδρομητές που είναι εγγεγραμμένοι στη προσφορά θα ενημερώνονται για την τροποποίηση της, και τη δυνατότητα απενεργοποίησης της μέσω ενημερωτικού ηχογραφημένου μηνύματος στο μενού ανανέωσης χρόνου ομιλίας 1314.

 

Οι συνδρομητές WHAT’S UP και COSMOKAΡΤΑ έχουν δικαίωμα να καταγγείλουν αζημίως τη σύνδεσή τους εντός ενός μηνός από τη δημοσίευση της παρούσας

 

Για περισσότερες πληροφορίες ενημερωθείτε από το www.cosmote.gr και από την Εξυπηρέτηση Πελατών της COSMOTE στο 13888 (χρέωση 0,19€/κλήση από κινητό COSMOTE).

Οι παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. 24%. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ανακοινώνεται η από 01/10/2016 εμπορική διάθεση των παρακάτω νέων πακέτων Ομιλίας και ΜΒ για τους συνδρομητές καρτοκινητής τηλεφωνίας WHAT’SUP της COSMOTE. Τα βασικά χαρακτηριστικά και οι χρεώσεις των νέων πακέτων συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

Πακέτο

Ενσωματωμένη χρήση

Χρέωση

Διάρκεια Ισχύος

CALL THEM ALL 600i

·   600 λεπτά ομιλίας/βιντεοκλησεων προς κινητά WHAT’SUP 

·   100 MBInternet

6€

30 ημέρες

CALL THEM ALL PLUSi

·   600 λεπτά ομιλίας/βιντεοκλησεων προς κινητά WHAT’SUP 

·   600 γραπτά μηνύματα (SMS) προς κινητά WHAT’SUP

·   100 MBInternet

8€

30 ημέρες

SUPER CALL THEM ALL i

·   400 λεπτά ομιλίας/βιντεοκλησεων προς κινητά WHAT’SUP 

·   100 λεπτά ομιλίας/βιντεοκλησεων προς όλα τα κινητά & σταθερά εθνικά δίκτυα   

·   100 MBInternet

6€

30 ημέρες

SUPER CALL THEM ALL PLUSi

·   400 λεπτά ομιλίας/βιντεοκλησεων προς κινητά WHAT’SUP 

·   400 γραπτά μηνύματα (SMS) προς κινητά WHAT’SUP

·   100 λεπτά ομιλίας/βιντεοκλησεων προς όλα τα κινητά & σταθερά εθνικά δίκτυα

·   100 γραπτά μηνύματα (SMS) προς όλα τα εθνικά δίκτυα

·   100 MBInternet

8€

30 ημέρες

 

 • Το κάθε πακέτο μπορεί να ενεργοποιηθεί μέχρι 4 φορές ανά ημερολογιακό μήνα.
 • Ο ελάχιστος χρόνος διάρκειας ανά κλήση είναι  3 λεπτά και στη συνέχεια η χρέωση γίνεται ανά δευτερόλεπτο. Σε περίπτωση κλήσης με διάρκεια μικρότερη των 3 λεπτών, ο χρόνος που αφαιρείται από το σύνολο του χρόνου ομιλίας  του πακέτου είναι 3 λεπτά.
 • Η ογκοχρέωση για την πλοήγηση στο διαδίκτυο γίνεται ανά KByte, με ελάχιστη χρέωση το 1 ΚΒyte ανά σύνδεση (1 MByte = 1.024 KBytes).
 • Μετά τη λήξη της διάρκειας ισχύος του πακέτου ή την κατανάλωση της ενσωματωμένης χρήσης του, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο, ισχύουν οι χρεώσεις του εκάστοτε δημοσιευμένου τιμοκατάλογου WHAT’SUP.
 • Η ενσωματωμένη χρήση κάθε πακέτου καταναλώνεται πρώτα και στη συνέχεια ο χρόνος ομιλίας ή τα γραπτά μηνύματα ή ο όγκος δεδομένων (ΜΒ) που αντιστοιχεί στο χρηματικό υπόλοιπο του λογαριασμού του συνδρομητή.
 • Η ενσωματωμένη χρήση χρόνου ομιλίας και μηνυμάτων που δεν καταναλώνεται εντός της διάρκειας ισχύος του πακέτου δεν μεταφέρεται σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα
 • Ο όγκος δεδομένων που δεν καταναλώνεται εντός της διάρκειας ισχύος του πακέτου, δεν μεταφέρεται, εκτός εάν πριν τη λήξη της ισχύος του πακέτου ενεργοποιηθεί νέο πακέτο CALLTHEMALL 600i ή CALLTHEMALLPLUSi ή «200 λεπτά προς όλα τα δίκτυα & 100ΜΒ» ή «MobileInternet 200» ή «MobileInternet60» ή «SMS ΤΗΕΜ ALL 600 PLUS 250ΜΒ» ή «SMS ΤΗΕΜ ALL 600 PLUS 120ΜΒ» οπότε ο συνολικός όγκος δεδομένων των πακέτων μπορεί να καταναλωθεί μέχρι τη λήξη του πακέτου με τη μεταγενέστερη ημερομηνία λήξης
 • Σε περίπτωση που ο όγκος δεδομένων (MB) του πακέτου καταναλωθεί  νωρίτερα από την διάρκεια ισχύος του και ο συνδρομητής δεν είναι εγγεγραμμένος στην υπηρεσία «COSMOTE My Internet»,η χρέωση για κατανάλωση δεδομένων μέχρι και τη συμπλήρωση της ημερομηνίας λήξης του πακέτου είναι 1,0332€/MB.
 • Εάν ο συνδρομητής έχει διαθέσιμο χρόνο προς WHAT’SUP από το πακέτο CALLTHEMALL 600iή το CALLTHEMALLPLUSiή το SUPERCALLTHEMALLiή το SUPERCALLTHEMALLPLUSiκαι ταυτόχρονα έχει διαθέσιμο χρόνο από άλλα πακέτα χρόνου ομιλίας προς WHAT’SUP, τότε καταναλώνεται πρώτα το πακέτο με την πλησιέστερη ημερομηνία λήξης.
 •  Εάν ο συνδρομητής έχει διαθέσιμα γραπτά μηνύματα (SMS) από το πακέτο CALLTHEMALLPLUSiή το SUPERCALLTHEMALLPLUSiκαι ταυτόχρονα έχει διαθέσιμα μηνύματα προς WHAT’SUPαπό άλλα πακέτα, τότε καταναλώνεται πρώτα το πακέτο με την πλησιέστερη ημερομηνία λήξης
 • Εάν ο συνδρομητής έχει διαθέσιμο χρόνο προς όλα τα κινητά & σταθερά εθνικά δίκτυααπό το πακέτο  SUPERCALLTHEMALLiή το SUPERCALLTHEMALLPLUSi και ταυτόχρονα έχει διαθέσιμο χρόνο από άλλα πακέτα χρόνου ομιλίας προς όλα τα εθνικά δίκτυα, τότε καταναλώνεται πρώτα το πακέτο με την πλησιέστερη ημερομηνία λήξης. 
 • Εάν ο συνδρομητής έχει διαθέσιμα γραπτά μηνύματα (SMS) προς όλα τα εθνικά δίκτυα από το πακέτο SUPERCALLTHEMALLiή το SUPERCALLTHEMALLPLUSiκαι ταυτόχρονα έχει διαθέσιμα μηνύματα προς όλα τα εθνικά δίκτυα από άλλα πακέτα, τότε καταναλώνεται πρώτα το πακέτο με την πλησιέστερη ημερομηνία λήξης
 • Η ενσωματωμένη χρήση κάθε πακέτου δεν ισχύει κατά την περιαγωγή.

 

 

 Από την ίδια ημερομηνία ανακοινώνεται και η εμπορική διάθεση του νέου πακέτου «200 λεπτά προς όλους και 100ΜΒ» για τους συνδρομητές καρτοκινητής τηλεφωνίας WHAT’SUPκαι COSMOΚΑΡΤΑ της COSMOTE. Τα βασικά χαρακτηριστικά και οι χρεώσεις του πακέτου συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

 

Πακέτο

Ενσωματωμένη χρήση

Χρέωση

Διάρκεια Ισχύος

200 λεπτά προς όλα τα δίκτυα & 100ΜΒ

·   200 λεπτά ομιλίας/βιντεοκλησεων προς όλα τα κινητά & σταθερά εθνικά δίκτυα   

·   100 MBInternet

6€

30 ημέρες

 

 

 

 • Το κάθε πακέτο μπορεί να ενεργοποιηθεί μέχρι 4 φορές ανά ημερολογιακό μήνα.
 •  Ο ελάχιστος χρόνος διάρκειας ανά κλήση είναι  3 λεπτά και στη συνέχεια η χρέωση γίνεται ανά δευτερόλεπτο. Σε περίπτωση κλήσης με διάρκεια μικρότερη των 3 λεπτών, ο χρόνος που αφαιρείται από το σύνολο του χρόνου ομιλίας  των πακέτων είναι 3 λεπτά.
 • Μετά τη λήξη της διάρκειας ισχύος του πακέτου ή την κατανάλωση της ενσωματωμένης χρήσης του, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο, ισχύουν οι χρεώσεις του εκάστοτε δημοσιευμένου τιμοκατάλογου WHAT’SUP ή COSMOKAPTAαντιστοίχως.
 • Η ενσωματωμένη χρήση του πακέτου καταναλώνεται πρώτα και στη συνέχεια ο χρόνος ομιλίας που αντιστοιχεί στο χρηματικό υπόλοιπο του λογαριασμού του συνδρομητή.
 •  Η ενσωματωμένη χρήση χρόνου ομιλίας που δεν καταναλώνεται εντός της διάρκειας ισχύος του πακέτου δεν μεταφέρεται σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα.
 •  Εάν ο συνδρομητής έχει διαθέσιμο χρόνο από το πακέτο «200 λεπτά προς όλα τα δίκτυα & 100ΜΒ» και ταυτόχρονα έχει διαθέσιμο χρόνο από άλλα πακέτα χρόνου ομιλίας προς όλα τα εθνικά δίκτυα, τότε καταναλώνεται πρώτα το πακέτο με την πλησιέστερη ημερομηνία λήξης
 •  Ο χρόνος ομιλίας που περιλαμβάνεται στη δωρεάν ενσωματωμένη χρήση του πακέτου αφορά  μόνο σε κλήσεις εντός Ελλάδος προς όλα τα εθνικά δίκτυα κινητής ή/και σταθερής τηλεφωνίας (γεωγραφικούς αριθμούς και αριθμούς κινητής τηλεφωνίας), εξαιρουμένων των κλήσεων προς μη γεωγραφικούς αριθμούς (εκτός των αριθμών κινητής τηλεφωνίας). Η ενσωματωμένη χρήση του πακέτου δεν ισχύει κατά την περιαγωγή
 •  Για τους συνδρομητές COSMOΚΑΡΤΑ, η ενσωματωμένη χρήση κάθε πακέτου δεν καταναλώνεται για κλήσεις προς τους 2 επιλεγμένους αριθμούς COSMOTE της υπηρεσίας Αγαπημένα Πρόσωπα (0,02 €/λεπτό).
 • Το πακέτο δεν είναι διαθέσιμο σε συνδρομητές COSMOΚΑΡΤΑ που είναι εγγεγραμμένοι στην προσφορά δωρεάν χρόνου ομιλίας προς όλα τα δίκτυα με ανανεώσεις από 10€.

 

 

Τα πακέτα ενεργοποιούνται με δωρεάν κλήση στο 1330 ενώ οι συνδρομητές θα μπορούν να ενημερωθούν για το διαθέσιμο  υπόλοιπο χρόνου ομιλίας, γραπτών μηνυμάτων και Ίντερνετ, στέλνοντας το δωρεάν μήνυμα «Υ» στο 1330

 

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε από κινητό την Εξυπηρέτηση Πελατών της COSMOTE στο 13888 (χρέωση 0,19€/κλήση) ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.cosmote.gr»

 

Οι παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. 24%.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ καρτοκινητής από 11/07/2016

Ανακοινώνεται ότι παρατείνεται έως 31/07/2016, η προσφορά με την οποία οι συνδρομητές καρτοκινητής τηλεφωνίας WHAT’S UP , COSMOΚΑΡΤΑ και FROG της  COSMOTE, για κάθε ενεργοποίηση του Πακέτου MobileInternet 200 λαμβάνουν 500ΜΒ αντί για 200ΜΒ για την διάρκεια ισχύος του πακέτου.

Παράλληλα ανακοινώνεται ότι από 11/07/2016, ισχύουν τα εξής:

Τροποποιείται η χρέωση για κλήσεις ομιλίας προς διεθνείς προορισμούς εκτός πακέτων χρήσης για συνδρομητές καρτοκινητής. Συγκεκριμένα για τους συνδρομητές καρτοκινητής τηλεφωνίας COSMOKAPTA & WHAT’S UP, η χρέωση για κλήσεις προς τις χώρες:  της Ζώνης 1 (Ευρώπη) αυξάνεται από 1,11 €/λεπτό σε 1,44 €/λεπτό, της Ζώνης 2 (Αμερική, Αυστραλία & Νέα Ζηλανδία) αυξάνεται από 1,21 €/λεπτό σε 1,57 €/λεπτό, της Ζώνης 3 (Ασία) αυξάνεται από 1,71 €/λεπτό σε 2,23 €/λεπτό, της Ζώνης 4 (Αφρική) αυξάνεται από 2,22 €/λεπτό σε 2,88 €/λεπτό και της Ζώνης 5 (Ειρηνικός) αυξάνεται από 3,02 €/λεπτό σε 3,93 €/λεπτό. Η χρέωση για κλήσεις προς τους προορισμούς των Ζωνών 7Α, 7Β & 7Γ (Δορυφορικά Δίκτυα) και της Ζώνη 6 (Λοιποί Προορισμοί), παραμένει αμετάβλητη. Η ελάχιστη χρέωση και το βήμα χρέωσης παραμένουν ως έχουν. Για τους συνδρομητές καρτοκινητής τηλεφωνίας COSMOKAPTA & WHAT’S UP, η χρέωση για βιντεοκλήσεις προς διεθνείς προορισμούς εξαιρουμένων των βιντεοκλήσεων προς τους προορισμούς των Ζωνών 7Α, 7Β & 7Γ (Δορυφορικά Δίκτυα), και FROG εξαιρουμένων των βιντεοκλήσεων προς Δορυφορικά Δίκτυα, αυξάνεται από 0,0496 €/δευτ σε 0,0655 €/δευτ. Η χρέωση αποστολής γραπτών μηνυμάτων προς διεθνή δίκτυα κινητής τηλεφωνίας για τους συνδρομητές καρτοκινητής τηλεφωνίας COSMOKAPTA & WHAT’S UP αυξάνεται από 0,2117€/μήνυμα σε 0,24 €/μήνυμα και για τους συνδρομητές FROG αυξάνεται από 0,1008€/μήνυμα σε 0,14 €/μήνυμα

Για τους συνδρομητές καρτοκινητής WHAT’S UP που έχουν ενεργοποιηθεί μετά την 22/11/2007 ή έχουν μεταφερθεί στο νέο πρόγραμμα χρεώσεων WHAT’S UP που ισχύει από 22/11/2007 και τους συνδρομητές COSMOKAPTA που δεν είναι εγγεγραμμένοι στην προσφορά ανανέωσης με την οποία λαμβάνουν 400 λεπτά ομιλίας προς όλα τα κινητά και σταθερά τηλέφωνα στην Ελλάδα για 1 μήνα για τις δυο πρώτες ανανεώσεις ανά μήνα από €10 και άνω, με αυτόματη χρέωση 3,02€ από το υπόλοιπο του συνδρομητή αμέσως μετά την ανανέωση χρόνου και τους συνδρομητές καρτοκινητής FROG η χρέωση για κλήσεις ομιλίας προς εθνικά δίκτυα κινητής και σταθερής τηλεφωνίας αυξάνεται από 0,0083 €/δευτ σε 0,0099 €/δευτ. Για τους συνδρομητές COSMOKAPTA που είναι εγγεγραμμένοι στην προσφορά ανανέωσης με την οποία λαμβάνουν 400 λεπτά ομιλίας προς όλα τα κινητά και σταθερά τηλέφωνα στην Ελλάδα για 1 μήνα για τις δυο πρώτες ανανεώσεις ανά μήνα από €10 και άνω, με αυτόματη χρέωση 3,02€ από το υπόλοιπο του συνδρομητή αμέσως μετά την ανανέωση χρόνου, η χρέωση για κλήσεις ομιλίας και βιντεοκλήσεων προς εθνικά δίκτυα κινητής και σταθερής τηλεφωνίας αυξάνεται από 0,0084 €/δευτ σε 0,0099 €/δευτ. Για τους συνδρομητές WHAT’SUP που έχουν ενεργοποιηθεί πριν τις 22/11/2007 και δεν έχουν μεταφερθεί στο νέο πρόγραμμα χρεώσεων WHAT’SUP που ισχύει από 22/11/2007,  αυξάνεται η χρέωση για κλήσεις ομιλίας προς εθνικά δίκτυα κινητής και σταθερής τηλεφωνίας από 0,0090 €/δευτ σε 0,0099 €/δευτ, εξαιρουμένων των κλήσεων προς προορισμούς WHAT’SUP που η χρέωση αυξάνεται από 0,0083 €/δευτ σε 0,0099 €/δευτ.

Για τους συνδρομητές καρτοκινητής WHAT’S UP που έχουν ενεργοποιηθεί μετά την 22/11/2007 ή έχουν μεταφερθεί στο νέο πρόγραμμα χρεώσεων WHAT’S UP που ισχύει από 22/11/2007, και τους συνδρομητές COSMOKAPTA της COSMOTE που δεν είναι εγγεγραμμένοι στην προσφορά ανανέωσης με την οποία λαμβάνουν 400 λεπτά ομιλίας προς όλα τα κινητά και σταθερά τηλέφωνα στην Ελλάδα για 1 μήνα για τις δυο πρώτες ανανεώσεις ανά μήνα από €10 και άνω, με αυτόματη χρέωση 3,02€ από το υπόλοιπο του συνδρομητή αμέσως μετά την ανανέωση χρόνου, και για  τους συνδρομητές καρτοκινητής FROG αυξάνεται η χρέωση για video-κλήσεις προς εθνικά δίκτυα από 0,0084 €/δευτ σε 0,0099 €/δευτ. Για τους συνδρομητές WHAT’SUP που έχουν ενεργοποιηθεί πριν τις 22/11/2007 και δεν έχουν μεταφερθεί στο νέο πρόγραμμα χρεώσεων WHAT’SUP που ισχύει από 22/11/2007,  αυξάνεται η χρέωση για video-κλήσεις προς εθνικά δίκτυα από 0,0090 €/δευτ σε 0,0099 €/δευτ.

Για τους συνδρομητές καρτοκινητής WHAT’S UP, η χρέωση αποστολής γραπτών μηνυμάτων προς εθνικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας αυξάνεται από 0,1209 €/μήνυμα σε 0,19 €/μήνυμα. Για τους συνδρομητές καρτοκινητής COSMOΚΑΡΤΑ, η χρέωση αποστολής γραπτών μηνυμάτων προς εθνικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας αυξάνεται από 0,1512 €/μήνυμα σε 0,19 €/μήνυμα. Για τους συνδρομητές καρτοκινητής FROG, η χρέωση αποστολής γραπτών μηνυμάτων προς εθνικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας αυξάνεται από 0,0649 €/μήνυμα σε 0,10 €/μήνυμα.

 Η υπηρεσία «0,01€/λεπτό προς 2 αριθμούς COSMOTE» για τους συνδρομητές COSMOKAPTA της COSMOTE, μετονομάζεται σε υπηρεσία «Αγαπημένα Πρόσωπα» Παράλληλα η χρέωση για τους συνδρομητές COSMOKAPTA της COSMOTE που είναι εγγεγραμμένοι στην υπηρεσία αυξάνεται από 0,01€/λεπτό σε 0,02€/λεπτό για κλήσεις προς τους 2 επιλεγμένους αριθμούς COSMOTE. Ο ελάχιστος χρόνος χρέωσης και το βήμα χρέωσης παραμένει το 1 λεπτό.

Επίσης η χρέωση της υπηρεσίας Επέκτασης Υπολοίπου για όλους τους συνδρομητές καρτοκινητής τηλεφωνίας COSMOKAPTA, WHAT’S UP και FROG που έχουν ενεργοποιηθεί πριν την 3/7/2013 και δεν έχουν μεταφερθεί στο νέο πρόγραμμα χρεώσεων FROG με κλήση στο 1330 ή 1317 ή 1319, αυξάνεται από 0,40€ σε 0,60€.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι χρεώσεις και τα χαρακτηριστικά των προγραμμάτων WHAT’SUP, COSMOΚΑΡΤΑ, FROG.

Οι συνδρομητές καρτοκινητής WHAT’S UP , COSMOΚΑΡΤΑ και FROG έχουν το δικαίωμα να καταγγείλουν τη σύμβασή τους αζημίως, εντός 1 μηνός από τη δημοσίευση της παρούσας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες ενημερωθείτε από το www.cosmote.gr και από την Εξυπηρέτηση Πελατών της COSMOTE στο 13888 (χρέωση 0,19€/κλήση από κινητό COSMOTE).

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για ΦΠΑ 24%

Η COSMOTE Α.Ε. ενημερώνει τους συνδρομητές της ότι, από 01/06/2016, ο συντελεστής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) των υπηρεσιών της κινητής τηλεφωνίας ανέρχεται σε 24%. Για τις νέες χρεώσεις οι συνδρομητές κινητής COSMOTE μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά από τις ιστοσελίδες www.cosmote.gr/mobile , www.whatsup.gr , www.frogmobile.gr , από το Δίκτυο Πωλήσεων ή καλώντας την Εξυπηρέτηση Πελατών COSMOTE.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Τιμολογιακές αλλαγές καρτοκινητής από 6/4/2014

Ανακοινώνεται ότι παρατείνεται έως 31/07/2015, η προσφορά με την οποία οισυνδρομητές καρτοκινητής τηλεφωνίας What’s Up , COSMOΚΑΡΤΑ και FROG της COSMOTE, για κάθε ενεργοποίηση του πακέτου COSMOTE Internet Monthly Pass 200 λαμβάνουν 500ΜΒ αντί για 200ΜΒ για την διάρκεια ισχύος του πακέτου.

Παράλληλα ανακοινώνεται ότι, από 26/06/2015, ισχύουν τα εξής:

Για τους συνδρομητές καρτοκινητής WHAT’S UP, η χρέωση αποστολής γραπτών μηνυμάτων προς εθνικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας αυξάνεται από 0,10 €/μήνυμα σε 0,12 €/μήνυμα. Για τους συνδρομητές καρτοκινητής COSMOΚΑΡΤΑ, η χρέωση αποστολής γραπτών μηνυμάτων προς εθνικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας αυξάνεται από 0,12 €/μήνυμα σε 0,15 €/μήνυμα.

Επίσης, τροποποιείται η χρέωση για κλήσεις ομιλίας προς διεθνείς προορισμούς εκτός πακέτων χρήσης για συνδρομητές καρτοκινητής. Συγκεκριμένα για τους συνδρομητές καρτοκινητής τηλεφωνίας COSMOKAPTA & WHAT’S UP, η χρέωση για κλήσεις προς τις χώρες:  της Ζώνης 1 (Ευρώπη) αυξάνεται από €0,90/λεπτό σε €1,10/λεπτό, της Ζώνης 2 (Αμερική, Αυστραλία & Νέα Ζηλανδία) αυξάνεται από €0,95/λεπτό σε €1,20/λεπτό, της Ζώνης 3 (Ασία) αυξάνεται από €1,40/λεπτό σε €1,70/λεπτό, της Ζώνης 4 (Αφρική) αυξάνεται από €1,85/λεπτό σε €2,20/λεπτό και της Ζώνης 5 (Ειρηνικός) αυξάνεται από €2,65/λεπτό σε €3,00/λεπτό. Η χρέωση για κλήσεις προς τους προορισμούς των Ζωνών 7Α, 7Β & 7Γ (Δορυφορικά Δίκτυα) και της Ζώνη 6 (Λοιποί Προορισμοί) που περιλαμβάνει τους προορισμούς Νήσοι Φόκλαντ, Netherlands Mobile Paging, Poland Internet Services destinations, Russia Mobile Globaltel οι οποίοι εξαιρούνται από τις παραπάνω ζώνες, παραμένει αμετάβλητη. Η ελάχιστη χρέωση και το βήμα χρέωσης παραμένουν ως έχουν.

Από την ίδια ως άνω ημερομηνία για τους συνδρομητές καρτοκινητής WHAT’S UP,COSMOΚΑΡΤΑ, FROG & COSMOTE Internet On The Go με κάρτα, μειώνεται η διάρκεια ισχύος του χρηματικού υπολοίπου της σύνδεσης τους  μετά από την αρχική ενεργοποίηση, εφόσον σε αυτή υπάρχει χρηματικό ποσό, ή από κάθε ανανέωση χρηματικού υπολοίπου, από 6 μήνες σε 90 ημέρες. 

Συγκεκριμένα, από την ως άνω ημερομηνία:

·       Μετά την αρχική ενεργοποίηση της σύνδεσης, εφόσον σε αυτή υπάρχει χρηματικό ποσό, ή μετά από κάθε ανανέωση χρηματικού υπολοίπου, η διάρκεια ισχύος του διαθέσιμου χρηματικού υπολοίπου ορίζεται σε 90 ημέρες. 

·       Σε περίπτωση που εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος των 90 ημερών δεν πραγματοποιηθεί νέα ανανέωση, το τυχόν υπολειπόμενο ποσό κατά την ημερομηνία συμπλήρωσης των 90 ημερών  θα μηδενίζεται και ο συνδρομητής θα μπορεί για τους επόμενους 9 μήνες να δέχεται μόνο  εισερχόμενη κίνηση.

·       Η σύνδεση θα εξακολουθεί να παραμένει στα στοιχεία του συνδρομητή  μέχρι να συμπληρωθούν 13  μήνες από την αρχική ενεργοποίηση ή την τελευταία ανανέωση του χρηματικού υπολοίπου. Διευκρινίζεται ότι τον τελευταίο μήνα ο συνδρομητής έχει μόνο την δυνατότητα να ανανεώσει το χρηματικό του υπόλοιπο. 

·       Για τους συνδρομητές που έχουν προβεί σε ενεργοποίηση νέας σύνδεσης με χρηματικό διαθέσιμο ή/και ανανέωση του χρηματικού υπολοίπου πριν από την άνω ημερομηνία, η διάρκεια ισχύος του χρηματικού υπόλοιπου τους παραμένει 6 μήνες από την ημερομηνία της ενεργοποίησης της σύνδεσης ή της τελευταίας ανανέωσης. Σε περίπτωση που δεν έχει παρέλθει το ανωτέρω χρονικό διάστημα και μετά την 26/6/2015 οι συνδρομητές, ενώ έχουν ακόμα διαθέσιμο χρηματικό υπόλοιπο στη σύνδεσή τους προβούν σε ανανέωση του χρηματικού υπολοίπου, το συνολικό εναπομένον χρηματικό υπόλοιπό τους θα έχει ως διάρκεια τη μεταγενέστερη από τις δύο ημερομηνίες διάρκειας των ανανεώσεων.

·       Οι συνδρομητές καρτοκινητής WHAT’S UP, COSMOΚΑΡΤΑ, FROG, & COSMOTE Internet On The Go με κάρτα έχουν δικαίωμα να καταγγείλουν τη σύμβαση τους αζημίως εντός ενός μηνός.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι χρεώσεις και τα χαρακτηριστικά των προγραμμάτων WHAT’S UP, COSMOΚΑΡΤΑ, FROG & COSMOTE Internet On The Go με κάρτα.

Για περισσότερες πληροφορίες ενημερωθείτε από το www.cosmote.gr και από την Εξυπηρέτηση Πελατών της COSMOTE στο 13888 (χρέωση 0,19€/κλήση από κινητό COSMOTE).

Για την καρτοκινητή FROG επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.frogmobile.gr ή επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών FROG στο 1299 (χρέωση 0,19€/κλήση) από κινητό FROG.

Οι παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. 23%.