Προώθηση κλήσεων

Προώθηση κλήσεων

Προώθηση κλήσεων

Μπορείς να ακολουθήσεις την παρακάτω διαδικασία για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες:

Προώθηση

Εντολή

Όταν το κινητό σου δεν απαντά
**61*Αριθμός Τηλεφώνου #Πλήκτρο Κλήσης.
Όταν το κινητό σου είναι κλειστό ή εκτός δικτύου κάλυψης
**62*Αριθμός Τηλεφώνου #Πλήκτρο Κλήσης.
Όταν το κινητό σου είναι κατειλημμένο
**67*Αριθμός Τηλεφώνου #Πλήκτρο Κλήσης
Όλων των κλήσεων
**21*Αριθμός Τηλεφώνου #Πλήκτρο Κλήσης

Η προώθηση όλων των εισερχομένων κλήσεων υπερκαλύπτει όλους τους άλλους τύπους προώθησης.

Για συνδέσεις συμβολαίου ενεργοποιημένες μετά τις 08/12/2010 δεν θα υποστηρίζεται η υπηρεσία προώθησης κλήσεων προς προορισμούς του εξωτερικού.

H COSMOTE επιφυλάσσεται να ενεργοποιήσει την υπηρεσία προώθησης κλήσεων προς προορισμούς του εξωτερικού μετά από αίτημα του πελάτη. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείς να καλέσεις την εξυπηρέτηση πελατών COSMOTE στο 13888.

Επίσης, η διάθεση της Υπηρεσίας Προώθησης Κλήσεων προς συγκεκριμένους διεθνείς προορισμούς, καθώς και κατά τη διάρκεια περιαγωγής, δεν είναι δυνατή για όλους τους συνδρομητές COSMOTE.

Σημειώσεις:

• H COSMOTE επιφυλάσσεται να ενεργοποιήσει την υπηρεσία προώθησης κλήσεων προς προορισμούς του εξωτερικού μετά από αίτημα του πελάτη.

• Η διάθεση της Υπηρεσίας Προώθησης Κλήσεων προς συγκεκριμένους διεθνείς προορισμούς, καθώς και κατά τη διάρκεια περιαγωγής, δεν είναι δυνατή για όλους τους συνδρομητές COSMOTE.