Προώθηση κλήσεων

Προώθηση κλήσεων

Προώθηση κλήσεων

Μπορείς να ακολουθήσεις την παρακάτω διαδικασία για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες :

• το κινητό σου δεν απαντά:

Πληκτρολόγησε **61* αριθμός κινητού ή σταθερού τηλεφώνου # και το πλήκτρο κλήσης

• το κινητό σου είναι κλειστό ή εκτός δικτύου κάλυψης:

Πληκτρολόγησε **62* αριθμός κινητού ή σταθερού τηλεφώνου # και το πλήκτρο κλήσης

• το κινητό σου είναι κατειλημμένο:

Πληκτρολόγησε **67* αριθμός κινητού ή σταθερού τηλεφώνου # και το πλήκτρο κλήσης

• επιθυμείς όλες οι κλήσεις του κινητού σου να εκτρέπονται σε άλλο κινητό ή σταθερό τηλέφωνο:

Πληκτρολόγησε **21* αριθμός κινητού ή σταθερού τηλεφώνου # και το πλήκτρο κλήσης.


Η προώθηση όλων των εισερχομένων κλήσεων υπερκαλύπτει όλους τους άλλους τύπους προώθησης.


Για συνδέσεις συμβολαίου ενεργοποιημένες μετά τις 08/12/2010 δεν θα υποστηρίζεται η υπηρεσία προώθησης κλήσεων προς προορισμούς του εξωτερικού.


H COSMOTE επιφυλάσσεται να ενεργοποιήσει την υπηρεσία προώθησης κλήσεων προς προορισμούς του εξωτερικού μετά από αίτημα του πελάτη. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείς να καλέσεις την εξυπηρέτηση πελατών COSMOTE στο 13888.


Επίσης, η διάθεση της Υπηρεσίας Προώθησης Κλήσεων προς συγκεκριμένους διεθνείς προορισμούς, καθώς και κατά τη διάρκεια περιαγωγής, δεν είναι δυνατή για όλους τους συνδρομητές COSMOTE.