Ανακοινώσεις

 Ανακοινώνεται ότι από 3/9/2018 επέρχονται οι παρακάτω αλλαγές για τους συνδρομητές καρτοκινητής τηλεφωνίας COSMOTE (WHAT’S UP, COSMOΚΑΡΤΑ, FROG & COSMOTE Mobile Internet με κάρτα):

Α. Σε κάθε χρηματική ανανέωση υπολοίπου («Ανανέωση») με ποσό μικρότερο των 12€, μειώνεται η διάρκεια ισχύος του χρηματικού υπολοίπου της σύνδεσης του συνδρομητή από 3 μήνες σε 2 μήνες από την ημερομηνία Ανανέωσης. Σε περίπτωση που εντός του ανωτέρου διαστήματος των 2 μηνών δεν πραγματοποιηθεί νέα Ανανέωση, το τυχόν υπολειπόμενο ποσό κατά την ημερομηνία συμπλήρωσης των 2 μηνών θα μηδενίζεται.

 • Για Ανανεώσεις με ποσό μεγαλύτερο ή ίσο των 12€ η διάρκεια ισχύος του χρηματικού υπολοίπου της σύνδεσης του συνδρομητή παραμένει 3 μήνες από την ημερομηνία ανανέωσης.
 • Για τους συνδρομητές που έχουν προβεί σε Ανανέωση πριν από την 3/9/2018, η διάρκεια ισχύος του χρηματικού υπόλοιπού τους παραμένει στους 3 μήνες από την ημερομηνία της τελευταίας Ανανέωσης.
 • Μετά την 3/9/2018, στη περίπτωση πολλαπλών Ανανεώσεων χρόνου ομιλίας το συνολικό εναπομένον χρηματικό υπόλοιπό του συνδρομητή θα λήγει τη μεταγενέστερη ημερομηνία που προκύπτει από τις Ανανεώσεις.

Β. Σε κάθε Ανανέωση με ποσό μικρότερο των 12€ το χρονικό διάστημα μετά το πέρας του οποίου, και εφόσον ο συνδρομητής δεν έχει πραγματοποιήσει ανανέωση χρηματικού υπολοίπου κατά τη διάρκεια αυτού, ενεργοποιείται αυτόματα φραγή εισερχομένων και εξερχομένων κλήσεων, γραπτών μηνυμάτων (SMS) και δεδομένων, μειώνεται από 4 μήνες σε 3 μήνες (90 ημέρες).

 • Για Ανανεώσεις με ποσό μεγαλύτερο ή ίσο των 12€ η ημερομηνία φραγής της σύνδεσης παραμένει 4 μήνες από την ημερομηνία Ανανέωσης.
 • Για τους συνδρομητές που έχουν προβεί σε Ανανέωση πριν από την 3/9/2018, η ημερομηνία φραγής της σύνδεσης παραμένει στους 4 μήνες από την ημερομηνία της τελευταίας Ανανέωσης.
 • Μετά την 3/9/2018, στη περίπτωση πολλαπλών Ανανεώσεων η ημερομηνία φραγής της σύνδεσης θα γίνεται τη μεταγενέστερη ημερομηνία φραγής που προκύπτει από τις Ανανεώσεις.

Γ. Για τους συνδρομητές καρτοκινητής τηλεφωνίας WHAT’S UP που είναι εγγεγραμμένοι στην Φοιτητική Προσφορά του προγράμματος:

 • Στο πακέτο «1.000’ προς όλα τα δίκτυα + 400ΜΒ για ένα μήνα» αυξάνεται η ενσωματωμένη χρήση από 400ΜΒ Internet σε 600ΜΒ, ενώ αυξάνεται η χρέωσή του από 6€ σε 7€. Τα λοιπά χαρακτηριστικά του πακέτου παραμένουν ως έχουν.
 • Στο πακέτο «1.200’ και 100SMS προς όλα τα δίκτυα + 1GΒ για ένα μήνα» αυξάνεται η ενσωματωμένη χρήση από 1GB Internet σε 1.200ΜB και από 100SMS σε 1.200SMS, ενώ αυξάνεται η χρέωσή του από 8€ σε 8,5€. Τα λοιπά χαρακτηριστικά του πακέτου παραμένουν ως έχουν.
 • Οι συνδρομητές που έχουν ενεργοποιήσει τα παραπάνω πακέτα έως και την 3/9/2018, θα συνεχίζουν να χρησιμοποιούν αυτά με τις υφιστάμενες παροχές έως τη λήξη τους ή μέχρι την εξάντληση των παροχών τους.

Δ. Παύει η εμπορική διάθεση των παρακάτω πακέτων:

 • «SMS CHOICE 250» και «SMS CHOICE 500» για τους συνδρομητές καρτοκινητής WHAT’S UP, COSMOΚΑΡΤΑ, FROG
 • «SMS THEM ALL 600 PLUS 120MB» και «SMS THEM ALL 600 PLUS 250MB» για τους συνδρομητές καρτοκινητής WHAT’S UP
 • «SMS 100 PLUS 120MB» και «SMS 100 PLUS 250MB» για τους συνδρομητές καρτοκινητής COSMOKAPTA
 • «NATIONAL SMS 100 PLUS 250MB» και «INTERNATIONAL SMS 100 PLUS 250MB» για τους συνδρομητές καρτοκινητής FROG

Οι συνδρομητές που έχουν ενεργοποιήσει τα παραπάνω πακέτα έως και την 2/9/2018, θα μπορούν να κάνουν χρήση των διαθέσιμων SMS και όγκου δεδομένων των πακέτων μέχρι τη κατανάλωση ή τη λήξη τους, όποιο εκ των δύο συμβεί πρώτο

Ε. Για τους συνδρομητές καρτοκινητής COSMOΚΑΡΤΑ:

 • Το πακέτο ομιλίας «350΄ λεπτά προς όλα τα δίκτυα» μετονομάζεται σε «πακέτο 350΄ & 50 SMS προς όλους» παρέχοντας επιπλέον 50 SMS ενσωματωμένη χρήση, ενώ αυξάνεται η χρέωση του πακέτου από 8€ σε 8,5€.
 • Η διάρκεια των μηνυμάτων του πακέτου είναι 30 ημέρες.
 • Τα γραπτά μηνύματα που δεν καταναλώνονται εντός της διάρκειας ισχύος τους δεν μεταφέρονται.
 • Σε περίπτωση ενεργοποίησης πολλαπλών πακέτων καταναλώνονται πρώτα τα γραπτά μηνύματα (SMS) του πακέτου που λήγει πρώτο.
 • Τα δωρεάν SMS αφορούν αποστολή μηνυμάτων σε Εθνικά δίκτυα εξαιρουμένων των σύντομων κωδικών και σύντομων κωδικών δικτύου.
 • Η κατανάλωση των διαθέσιμων SMS του πακέτου είναι δυνατή και κατά την περιαγωγή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • H χρήση των δωρεάν SMS του πακέτου είναι δυνατή όταν υπάρχει διαθέσιμο χρηματικό υπόλοιπο.
 • Τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του πακέτου παραμένουν ως έχουν.

Οι συνδρομητές καρτοκινητής WHAT’S UP, COSMOΚΑΡΤΑ, FROG & COSMOTE Mobile Internet με κάρτα έχουν δικαίωμα να καταγγείλουν τη σύμβαση τους αζημίως εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση της παρούσας.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε από κινητό την Εξυπηρέτηση Πελατών COSMOTE στο 13888 (χρέωση 0,19€/κλήση) ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα cosmote.gr

Η καρτοκινητή FROG είναι προϊόν COSMOTE.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών FROG στο 1299 από κινητό FROG (χρέωση 0,190€/κλήση) ή στο (+30) 697 100 1299 από σταθερό ή άλλο κινητό τηλέφωνο.

Οι παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. 24%.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ανακοινώνεται ότι επέρχονται οι παρακάτω αλλαγές για τους συνδρομητές καρτοκινητής τηλεφωνίας της COSMOTE:

Α) Ανακοινώνεται η από 16/01/2018 εμπορική διάθεση των  πακέτων COMBO CALL THEM ALL i για τους συνδρομητές καρτοκινητής τηλεφωνίας WHAT’S UP της COSMOTE. Τα βασικά χαρακτηριστικά και οι χρεώσεις των νέων πακέτων συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

Πακέτο

Ενσωματωμένη χρήση

Χρέωση

Διάρκεια Ισχύος

COMBO CALL THEM ALL i

·       200 λεπτά ομιλίας/βιντεοκλήσεων προς όλα τα κινητά και σταθερά εθνικά δίκτυα,

·       400 λεπτά ομιλίας/βιντεοκλήσεων προς κινητά WHAT’S UP

·        100ΜΒ Internet

7,5€

30 ημέρες

COMBO CALL THEM ALL PLUS i

·       200 λεπτά ομιλίας/βιντεοκλήσεων προς όλα τα κινητά και σταθερά εθνικά δίκτυα,

·       200 γραπτά μηνύματα (SMS) προς όλα τα εθνικά δίκτυα

·       400 λεπτά ομιλίας/βιντεοκλήσεων προς κινητά WHAT’S UP

·       400 γραπτά μηνύματα (SMS) προς κινητά WHAT’S UP

·       200ΜΒ Internet

8,5€

30 ημέρες

•  Ο ελάχιστος χρόνος διάρκειας ανά κλήση είναι  3 λεπτά και στη συνέχεια η χρέωση γίνεται ανά δευτερόλεπτο. Σε περίπτωση κλήσης με διάρκεια μικρότερη των 3 λεπτών, ο χρόνος που αφαιρείται από το σύνολο του χρόνου ομιλίας  του πακέτου είναι 3 λεπτά.

•  Η ογκοχρέωση για την πλοήγηση στο διαδίκτυο γίνεται ανά KByte, με ελάχιστη χρέωση το 1 ΚΒyte ανά σύνδεση (1 MByte = 1.024 KBytes)

•  Μετά τη λήξη της διάρκειας ισχύος των πακέτων ή την κατανάλωση της ενσωματωμένης χρήσης τους, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο, ισχύουν οι χρεώσεις του εκάστοτε δημοσιευμένου τιμοκατάλογου WHAT’S UP

•  Μετά την ενεργοποίηση του πακέτου πρώτα καταναλώνεται η  ενσωματωμένη χρήση του και  στη συνέχεια ο χρόνος ομιλίας ή τα γραπτά μηνύματα ή ο όγκος δεδομένων (ΜΒ) που αντιστοιχεί στο χρηματικό υπόλοιπο του λογαριασμού του συνδρομητή.

•  Σε περίπτωση που ο όγκος δεδομένων (MB) των πακέτων καταναλωθεί  νωρίτερα από την διάρκεια ισχύος του και ο συνδρομητής δεν είναι εγγεγραμμένος στην υπηρεσία «COSMOTE My Internet», η χρέωση για κατανάλωση δεδομένων μέχρι και τη συμπλήρωση της ημερομηνίας  λήξης των πακέτων είναι 1,0332€/MB

 • Η ενσωματωμένη χρήση δεδομένων, χρόνου ομιλίας και γραπτών μηνυμάτων προς όλα τα εθνικά δίκτυα κάθε πακέτου ισχύει κατά την περιαγωγή εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

•  Το πακέτα ενεργοποιούνται με δωρεάν κλήση στο 1330 ενώ οι συνδρομητές θα μπορούν να ενημερωθούν για το διαθέσιμο  υπόλοιπο χρόνου ομιλίας, γραπτών μηνυμάτων και Ίντερνετ, στέλνοντας το δωρεάν μήνυμα «Υ» στο 1330

Β) Από 26/03/2018 ανακοινώνονται οι ακόλουθες αλλαγές για τους συνδρομητές καρτοκινητής τηλεφωνίας COSMOKAPTA, WHAT’S UP, FROG της COSMOTE:

·      Προσφορά στις ανανεώσεις χρόνου ομιλίας που θα πραγματοποιούνται στο δίκτυο καταστημάτων ομίλου ΟΤΕ σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Ποσό ανανέωσης χρόνου ομιλίας

(συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ και τέλος καρτοκινητής τηλεφωνίας 12%)

Προσφορά

Από 10€ έως 11,99€

-

Από 12€ έως 14,99€

600ΜΒ για 15 ημέρες

Από 15€ έως 19,99€

900ΜΒ για 15 ημέρες

Από 20€ έως 100€

1,2GB για 15 ημέρες

·      To πακέτο Mobile Internet 200 που προσφέρει 600ΜΒ για 1 μήνα με χρέωση 6€ μετονομάζεται σε πακέτο Mobile Internet 700, η χρέωσή του αυξάνεται από 6€ σε 7€, παρέχει 700ΜΒ με διάρκεια ισχύος 1 μήνα και στην αυτόματη ανανέωση του 900ΜΒ για 1 μήνα.

Γ) Παράλληλα, από 26/03/2018 ανακοινώνονται οι ακόλουθες αλλαγές αποκλειστικά για τους συνδρομητές καρτοκινητής τηλεφωνίας WHAT’S UP της COSMOTE:

·      Παύει η εμπορική διάθεση των πακέτων CALL THEM ALL 600-i,  CALL THEM ALL PLUS-i, CALL THEM ALL 300-i, SUPER CALL THEM ALL-i,   SUPER CALL THEM ALL PLUS-I, COMBO CALL THEM ALL και  «200’ προς όλα τα δίκτυα και 100ΜΒ». Οι συνδρομητές που έχουν ενεργοποιήσει τα παραπάνω πακέτα έως και την 26/03/2018, θα συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τα πακέτα αυτά με τις υφιστάμενες παροχές έως τη λήξη τους ή μέχρι την εξάντληση των παροχών τους.

·      Η διάρκεια ισχύος του δώρου των 600ΜΒ που είναι διαθέσιμο μέσω του «Reload It» μειώνεται από  1 μήνα σε 15 ημέρες

Δ) Ανακοινώνονται επίσης οι ακόλουθες αλλαγές αποκλειστικά για τους συνδρομητές καρτοκινητής τηλεφωνίας COSMOKAPTA της COSMOTE:

·      Από 16/01/2018, η αξία του πακέτου «200’ προς Όλους & 100ΜΒ» αυξάνεται από 6€ σε 7€ και τα MB αυξάνονται από 100ΜΒ σε 200ΜΒ, ενώ το πακέτο μετονομάζεται σε «200’ προς Όλους & 200ΜΒ». Επιπλέον θα δίνεται η δυνατότητα της αυτόματης επανενεργοποίησής του κάθε φορά που τελειώνουν τα λεπτά ομιλίας προς όλους. Η εγγραφή για την αυτόματη ενεργοποίηση του πακέτου γίνεται με δωρεάν κλήση στο 1330. Αν το χρηματικό υπόλοιπο δεν επαρκεί για την αυτόματη ενεργοποίηση του πακέτου θα ενεργοποιηθεί αυτόματα στην επόμενη ανανέωση χρόνου ομιλίας όταν το υπόλοιπο είναι επαρκές. Τα λοιπά χαρακτηριστικά του πακέτου παραμένουν ως έχουν.

·      Από 26/03/2018, παύει η εμπορική διάθεση του  πακέτου ομιλίας «250’ προς Όλους» αξίας 6€. Για τους  συνδρομητές που έχουν, μέχρι την παραπάνω ημερομηνία, ενεργοποιημένη την υπηρεσία αυτόματης ενεργοποίησης του πακέτου «250’ προς Όλους» η αξία του πακέτου αυξάνεται από 6€ σε 7€ με προσφορά  επιπλέον  100ΜΒ Internet και το  πακέτο μετονομάζεται σε «250’ προς Όλους & 100ΜΒ».

Τα ΜΒ που δεν καταναλώνονται εντός ενός μηνός από την ενεργοποίηση του πακέτου, δεν μεταφέρονται, εκτός εάν πριν την ημερομηνία λήξης γίνει νέα ενεργοποίηση του πακέτου. Στην περίπτωση αυτή τα ΜΒ δύνανται να καταναλωθούν μέχρι την ημερομηνία λήξης του πακέτου που ενεργοποιήθηκε τελευταίο χρονικά.

Η κατανάλωση των διαθέσιμων ΜΒ του πακέτου είναι διαθέσιμη για χρήση και στην περιαγωγή εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για τους συνδρομητές που έχουν ενεργοποιηθεί μετά την 4/7/2016 και έχουν ενεργοποιημένη την υπηρεσία COSMOTE My Internet ή έχουν ενεργοποιηθεί πριν την 4/7/2016 και έχουν ενεργοποιήσει την υπηρεσία COSMOTE My Internet, όταν ο όγκος δεδομένων (MB) του πακέτου καταναλωθεί νωρίτερα από την αρχική ημερομηνία λήξης του ή όταν τα ΜΒ του πακέτου λήξουν η πρόσβαση στο Internet θα διακόπτεται και ο συνδρομητής θα οδηγείται στη σελίδα της υπηρεσίας COSMOTE My Internet (http://myinternet.cosmote.gr) για να διαλέξει ένα από τα διαθέσιμα πακέτα Internet.

Για τους συνδρομητές που έχουν ενεργοποιηθεί πριν την 4/7/2016 και δεν έχουν ενεργοποιήσει την υπηρεσία COSMOTE My Internet, ή για τους συνδρομητές που έχουν ενεργοποιηθεί μετά την 4/7/2016 και έχουν απενεργοποιήσει την υπηρεσία COSMOTE My Internet, όταν ο όγκος δεδομένων (MB) του πακέτου καταναλωθεί νωρίτερα από την αρχική ημερομηνία λήξης, ισχύει ογκοχρέωση 1,0416€/ΜΒ μέχρι τη λήξη του πακέτου με ελάχιστη χρέωση 1ΚΒ ανά σύνδεση και στη συνέχεια χρέωση ανά ΚΒ (1MB = 1024 KB και 1GB = 1024 MB). Στη περίπτωση που λήξουν τα ΜΒ του πακέτου η πρόσβαση στο Internet συνεχίζεται με χρέωση 1,30€ /ημέρα μέσω του Mobile Internet Day Pass προσφέροντας απεριόριστη πλοήγηση στο Internet για 24 ώρες από τη στιγμή που ξεκίνησε η πρόσβαση στο Internet.

Τα λοιπά χαρακτηριστικά του πακέτου παραμένουν ως έχουν. Οι συνδρομητές που έχουν ενεργοποιημένη την υπηρεσία αυτόματης ενεργοποίησης του πακέτου θα ενημερώνονται για την τροποποίηση του και τη δυνατότητα απενεργοποίησης της υπηρεσίας μέσω ενημερωτικού ηχογραφημένου μηνύματος στο μενού ανανέωσης χρόνου ομιλίας 1314.

·      Από 26/03/2018, για τους συνδρομητές COSMOΚΑΡΤΑ, που είναι εγγεγραμμένοι στην προσφορά με την οποία λαμβάνουν 450 λεπτά ομιλίας προς όλα τα κινητά και σταθερά τηλέφωνα στην Ελλάδα για 1 μήνα για τις δυο πρώτες ανανεώσεις ανά μήνα από €10 και άνω, το ποσό που αφαιρείται με κάθε ανανέωση χρόνου ομιλίας για την παροχή της προσφοράς αυξάνεται από 4€ σε 5€. Παράλληλα θα προσφέρονται μαζί με τα 450 λεπτά ομιλίας και 100ΜΒ Internet για 1 μήνα.

Τα ΜΒ που δεν καταναλώνονται εντός ενός μηνός από την ενεργοποίηση της προσφοράς, δεν μεταφέρονται, εκτός εάν πριν την ημερομηνία λήξης γίνει νέα ενεργοποίηση της προσφοράς. Στην περίπτωση αυτή τα ΜΒ δύνανται να καταναλωθούν μέχρι την ημερομηνία λήξης της προσφοράς που ενεργοποιήθηκε τελευταία χρονικά.

Η κατανάλωση των διαθέσιμων ΜΒ της προσφοράς είναι διαθέσιμη για χρήση και στην περιαγωγή εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για τους συνδρομητές που έχουν ενεργοποιημένη την υπηρεσία COSMOTE My Internet, όταν ο όγκος δεδομένων (MB) της προσφοράς καταναλωθεί νωρίτερα από την αρχική ημερομηνία λήξης του ή όταν τα ΜΒ του πακέτου λήξουν η πρόσβαση στο Internet θα διακόπτεται και ο συνδρομητής θα οδηγείται στη σελίδα της υπηρεσίας COSMOTE My Internet (http://myinternet.cosmote.gr) για να διαλέξει ένα από τα διαθέσιμα πακέτα Internet. Για τους συνδρομητές που δεν έχουν ενεργοποιημένη την υπηρεσία COSMOTE My Internet, όταν ο όγκος δεδομένων (MB) της προσφοράς καταναλωθεί νωρίτερα από την αρχική ημερομηνία λήξης, ισχύει ογκοχρέωση 1,0416€/ΜΒ μέχρι τη λήξη του πακέτου με ελάχιστη χρέωση 1ΚΒ ανά σύνδεση και στη συνέχεια χρέωση ανά ΚΒ (1MB = 1024 KB και 1GB = 1024 MB). Στη περίπτωση που λήξουν τα ΜΒ της προσφοράς η πρόσβαση στο Internet συνεχίζεται με χρέωση 1,30€ /ημέρα μέσω του Mobile Internet Day Pass προσφέροντας απεριόριστη πλοήγηση στο Internet για 24 ώρες από τη στιγμή που ξεκίνησε η πρόσβαση στο Internet.

Οι συνδρομητές που είναι εγγεγραμμένοι στη προσφορά θα ενημερώνονται για την τροποποίηση της, και τη δυνατότητα απενεργοποίησης της μέσω ενημερωτικού ηχογραφημένου μηνύματος στο μενού ανανέωσης χρόνου ομιλίας 1314.

Τέλος, αναστέλλεται η εφαρμογή του τέλους υπηρεσίας ανανέωσης 0,30€ ανά κάρτα ανανέωσης.

Οι συνδρομητές των ανωτέρω προγραμμάτων έχουν το δικαίωμα να καταγγείλουν τη σύμβασή τους αζημίως εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση της παρούσας.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε από κινητό την Εξυπηρέτηση Πελατών της COSMOTE στο 13888 (χρέωση 0,19€/κλήση) ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.cosmote.gr

Οι παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. 24%

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ανακοινώνεται ότι από 01/09/2017 για τους συνδρομητές καρτοκινητής WHAT’SUP, COSMOΚΑΡΤΑ & FROGτης COSMOTE,  το χρονικό διάστημα μετά το πέρας του οποίου, και εφόσον ο συνδρομητής δεν έχει πραγματοποιήσει ανανέωση χρηματικού υπολοίπου κατά τη διάρκεια αυτού, ενεργοποιείται αυτόματα φραγή εισερχομένων και εξερχομένων κλήσεων καθώς και γραπτών μηνυμάτων (SMS), μειώνεται από 12 σε 4 μήνες (120 ημέρες).                                                  

Η ανωτέρω μείωση του χρονικού διαστήματος, ισχύει και για τους συνδρομητές που έχουν προβεί σε ανανέωση χρηματικού υπολοίπου πριν την ανωτέρω ημερομηνία.

Στους συνδρομητές που έχουν προβεί στην τελευταία ανανέωση του χρηματικού τους υπολοίπου σε χρόνο μεγαλύτερο των τεσσάρων μηνών από την άνω ημερομηνία, την 1/9/2017 θα γίνει φραγή εισερχόμενων και εξερχομένων κλήσεων.

Eπιπλέον, ανακοινώνεται ότι από 01/09/2017 επέρχονται οι παρακάτω αλλαγές για τους συνδρομητές καρτοκινητής τηλεφωνίας WHAT’SUP της COSMOTE που είναι εγγεγραμμένοι στην Φοιτητική Προσφορά του προγράμματος:

·           Η χρέωση του πακέτου «1.000’ προς όλα τα δίκτυα + 200ΜΒ για ένα μήνα» με ενσωματωμένη χρήση 1.000’ λεπτών ομιλίας/βιντεοκλησεων προς όλα τα κινητά και σταθερά εθνικά δίκτυα και 200ΜΒ Internet, αυξάνεται από  5,04€ σε 6€, και  τα 200ΜΒ ενσωματωμένου όγκου δεδομένων αυξάνονται σε 400ΜΒ. Τα λοιπά χαρακτηριστικά του πακέτου παραμένουν ως έχουν.

Οι συνδρομητές που έχουν ενεργοποιήσει το παραπάνω πακέτο έως και την 31/08/2017, θα συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τo πακέτο αυτό με τις υφιστάμενες παροχές έως τη λήξη τους ή μέχρι την εξάντληση των παροχών τους

·           Η χρέωση του πακέτου «1.200’ και 100 SMS προς όλα τα δίκτυα + 600ΜΒ για ένα μήνα» με ενσωματωμένη χρήση 1.200’ λεπτών ομιλίας/βιντεοκλησεων και 100 γραπτών μηνυμάτων (SMS) προς όλα τα κινητά και σταθερά εθνικά δίκτυα και 600ΜΒ Internet, μειώνεται  από 7,06€ σε 7€. Η προσφορά με την οποία παρέχονται με το πακέτο  1.200 SMS αντί των 100 SMS, και ισχύει έως 31/08/2017 παρατείνεται  έως 30/09/2017. Τα λοιπά χαρακτηριστικά του πακέτου παραμένουν ως έχουν.

Οι συνδρομητές καρτοκινητής WHAT’S UP, COSMOΚΑΡΤΑ & FROG της COSMOTE έχουν δικαίωμα να καταγγείλουν αζημίως τη σύνδεσή τους εντός ενός μηνός από τη δημοσίευση της παρούσας

Για περισσότερες πληροφορίες ενημερωθείτε από το www.cosmote.gr και από την Εξυπηρέτηση Πελατών της COSMOTE στο 13888 (χρέωση 0,19€/κλήση από κινητό COSMOTE, συμπ. ΦΠΑ).

Για την καρτοκινητή FROG επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.frogmobile.gr ή επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών FROG στο 1299 (χρέωση 0,19€/κλήση από κινητό FROG, συμπ. ΦΠΑ).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Τιμολογιακές αλλαγές Καρτοκινητής 21/11/2016

Ανακοινώνεται ότι από 21/12/2016 επέρχονται οι παρακάτω αλλαγές για τους συνδρομητές καρτοκινητής τηλεφωνίας της COSMOTE.

Α) Για τους συνδρομητές WHAT’S UP και COSMOKAPTA η χρέωση για κλήσεις ομιλίας προς εθνικά δίκτυα κινητής και σταθερής τηλεφωνίας αυξάνεται από 0,0099 €/δευτ σε 0,01083 €/δευτ., και  η χρέωση για video-κλήσεις προς εθνικά δίκτυα αυξάνεται από 0,0099 €/δευτ σε 0,01083 €/δευτ. Ο ελάχιστος χρόνος χρέωσης και το βήμα χρέωσης παραμένει το 1 λεπτό.

B) Για τους συνδρομητές WHAT’S UP, COSMOKAPTA και FROG, η χρέωση του πακέτου COSMOTE Mobile Internet 200 με ενσωματωμένο όγκο δεδομένων 200MB αυξάνεται από 5,04€ σε 6€. Παράλληλα, η προσφορά που ισχύει έως 30/11/2016 και με την οποία παρέχονται με το πακέτο  500ΜΒ  αντί των 200ΜΒ, τροποποιείται και προσφέρει 600ΜΒ με ισχύ έως 15/01/2017. Τα λοιπά χαρακτηριστικά του πακέτου παραμένουν ως έχουν.

Γ) Παύει η εμπορική διάθεση των πακέτων CALL THEM ALL 600,  CALL THEM ALL PLUS, SUPER CALL THEM ALL,   SUPER CALL THEM ALL PLUS και  200’ προς όλα τα δίκτυα για τους συνδρομητές καρτοκινητής τηλεφωνίας WHAT’S UP της COSMOTE. Οι συνδρομητές που έχουν ενεργοποιήσει τα παραπάνω πακέτα έως και την 20/12/2016, θα συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τα πακέτα αυτά με τις υφιστάμενες παροχές έως τη λήξη τους ή μέχρι την εξάντληση των παροχών τους.

 

Δ) Διατίθεται εμπορικά το πακέτο ομιλίας «250’ προς Όλους και 300ΜΒ» για τους συνδρομητές COSMOΚΑΡΤΑ.  Τα βασικά χαρακτηριστικά και οι χρεώσεις του πακέτου συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

Πακέτο

Ενσωματωμένη χρήση

Χρέωση

Διάρκεια Ισχύος

250’ προς Όλους και 300 ΜΒ

250 λεπτά ομιλίας/βιντεοκλησεων προς όλα τα κινητά και σταθερά εθνικά δίκτυα και 300ΜΒ Internet

8€

30 ημέρες

·          Η ενεργοποίηση του πακέτου γίνεται με δωρεάν κλήση στο 1330, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει επαρκές υπόλοιπο στο λογαριασμό του συνδρομητή

·          Το πακέτο μπορεί ενεργοποιείται αυτόματα κάθε φορά που τελειώνουν τα λεπτά ομιλίας προς όλους χωρίς καμία επιπλέον ενεργεία από το συνδρομητή. Η εγγραφή στο αυτόματο πακέτο γίνεται με δωρεάν κλήση στο 1330. Αν το υπόλοιπο δεν επαρκεί για την αυτόματη ενεργοποίηση του πακέτου θα ενεργοποιηθεί αυτόματα στην επόμενη ανανέωση χρόνου ομιλίας όταν το υπόλοιπο είναι επαρκές.

·          Ο χρόνος ομιλίας που περιλαμβάνεται στη δωρεάν ενσωματωμένη χρήση του πακέτου αφορά  μόνο σε  κλήσεις εντός Ελλάδος προς όλα τα εθνικά δίκτυα κινητής ή/και σταθερής τηλεφωνίας (γεωγραφικούς αριθμούς και αριθμούς κινητής τηλεφωνίας), εξαιρουμένων των κλήσεων προς μη γεωγραφικούς αριθμούς (εκτός των αριθμών κινητής τηλεφωνίας).

·          Η ενσωματωμένη χρήση που δεν καταναλώνεται εντός 30 ημερών δεν μεταφέρεται σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα.

·          Η ενσωματωμένη χρήση κάθε πακέτου καταναλώνεται πρώτα και στη συνέχεια ο χρόνος ομιλίας που αντιστοιχεί στο χρηματικό υπόλοιπο του λογαριασμού του συνδρομητή.

·          Η ενσωματωμένη χρήση κάθε πακέτου δεν καταναλώνεται για κλήσεις προς τους 2 επιλεγμένους αριθμούς COSMOTE της υπηρεσίας ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. Μόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμο επαρκές χρηματικό υπόλοιπο για τη χρήση υπηρεσίας ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, τότε και μόνο η ενσωματωμένη χρήση του πακέτου καταναλώνεται και για κλήσεις της ανωτέρου υπηρεσίας.

·          Ο ελάχιστος χρόνος διάρκειας ανά κλήση είναι  3 λεπτά και στη συνέχεια η χρέωση γίνεται ανά δευτερόλεπτο. Σε περίπτωση κλήσης με διάρκεια μικρότερη των 3 λεπτών, ο χρόνος που αφαιρείται από το σύνολο του χρόνου ομιλίας  των πακέτων είναι 3 λεπτά.

·          Σε περίπτωση περιαγωγής, δεν ισχύουν τα δωρεάν λεπτά ομιλίας ή MB του πακέτου. Κατά την περιαγωγή, ισχύουν οι χρεώσεις βάσει του τιμοκαταλόγου Περιαγωγής.

·          Το πακέτο δεν είναι διαθέσιμο σε συνδρομητές που είναι εγγεγραμμένοι στην προσφορά ανανέωσης και η οποία αλλάζει και αναφέρεται αναλυτικά στην παράγραφο (Θ).

·          Το πακέτο μπορεί να ενεργοποιηθεί μέχρι 4 φορές ανά ημερολογιακό μήνα.

·          Οι συνδρομητές θα μπορούν να ενημερωθούν για διαθέσιμο  υπόλοιπο του χρόνου ομιλίας καθώς και των ΜΒ του πακέτου στέλνοντας το δωρεάν μήνυμα «Υ» στο 1330.

 

Ε) Η υπηρεσία αυτόματης ενεργοποίησης του πακέτου ομιλίας 250’ προς Όλους και 300ΜΒ αξίας 8€, θα είναι ενεργοποιημένη για όλους τους νέους συνδρομητές COSΜΟΚΑΡΤΑ της COSMOTE. Η πρώτη αυτόματη απόδοση του πακέτου και η αντίστοιχη χρέωση θα γίνεται αμέσως μετά την πρώτη ανανέωση χρόνου ομιλίας. Οι συνδρομητές θα ενημερώνονται κατά την ενεργοποίηση της σύνδεσης για την υπηρεσία μέσω γραπτών μηνυμάτων και ενημερωτικού ηχογραφημένου μηνύματος στο μενού ανανέωσης χρόνου ομιλίας 1314. Οι συνδρομητές μπορούν να απενεργοποιήσουν την υπηρεσία αυτόματης ενεργοποίησης του πακέτου ομιλίας ανά πάσα στιγμή, με δωρεάν κλήση στο 1330.

 

ΣΤ) Το πακέτο ομιλίας COSMOΚΑΡΤΑ «200’ προς Όλους» μετονομάζεται σε «250’ προς Όλους», η χρέωση του πακέτου αυξάνεται από 5,04€ σε 6€ και τα λεπτά ομιλίας /βιντεοκλησεων από 200’ σε 250’. Τα λοιπά χαρακτηριστικά του πακέτου παραμένουν ως έχουν. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους  συνδρομητές που έχουν ενεργοποιημένη την υπηρεσία αυτόματης ενεργοποίησης του πακέτου. Οι συνδρομητές που έχουν ενεργοποιημένη την υπηρεσία αυτόματης ενεργοποίησης του πακέτου θα ενημερώνονται για την τροποποίηση του πακέτου και τη δυνατότητα απενεργοποίησης της υπηρεσίας μέσω ενημερωτικού ηχογραφημένου μηνύματος στο μενού ανανέωσης χρόνου ομιλίας 1314.

Η) Το πακέτο ομιλίας COSMOΚΑΡΤΑ «Αυτόματο πακέτο 300’ προς Όλους» μετονομάζεται σε «350’ προς Όλους», η χρέωση του πακέτου αυξάνεται από 7,06€ σε 8€ και τα  λεπτά ομιλίας/βιντεοκλησεων από 300΄σε 350΄.  Επιπλέον δίνεται η  δυνατότητα ενεργοποίησης του πακέτου όποτε ο συνδρομητής το επιθυμεί χωρίς να περιμένει να τελειώσει ο δωρεάν χρόνος ομιλίας προς όλα τα εθνικά δίκτυα. Τα λοιπά χαρακτηριστικά του πακέτου παραμένουν ως έχουν. Οι συνδρομητές που έχουν ενεργοποιημένη την υπηρεσία αυτόματης ενεργοποίησης του πακέτου θα ενημερώνονται για την τροποποίηση του πακέτου και τη δυνατότητα απενεργοποίησης της υπηρεσίας μέσω ενημερωτικού ηχογραφημένου μηνύματος στο μενού ανανέωσης χρόνου ομιλίας 1314.

Θ) Για τους συνδρομητές COSMOΚΑΡΤΑ που είναι εγγεγραμμένοι στην προσφορά με την οποία λαμβάνουν 400 λεπτά ομιλίας προς όλα τα κινητά και σταθερά τηλέφωνα στην Ελλάδα για 1 μήνα για τις δυο πρώτες ανανεώσεις ανά μήνα από €10 και άνω, το ποσό που αφαιρείται με κάθε ανανέωση χρόνου ομιλίας για την παροχή της προσφοράς αυξάνεται από 3,02€ σε 4€. Παράλληλα τα λεπτά ομιλίας /βιντεοκλήσεων αυξάνονται από 400’ σε 450’.

Οι συνδρομητές που είναι εγγεγραμμένοι στη προσφορά θα ενημερώνονται για την τροποποίηση της, και τη δυνατότητα απενεργοποίησης της μέσω ενημερωτικού ηχογραφημένου μηνύματος στο μενού ανανέωσης χρόνου ομιλίας 1314.

 

Οι συνδρομητές WHAT’S UP και COSMOKAΡΤΑ έχουν δικαίωμα να καταγγείλουν αζημίως τη σύνδεσή τους εντός ενός μηνός από τη δημοσίευση της παρούσας

 

Για περισσότερες πληροφορίες ενημερωθείτε από το www.cosmote.gr και από την Εξυπηρέτηση Πελατών της COSMOTE στο 13888 (χρέωση 0,19€/κλήση από κινητό COSMOTE).

Οι παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. 24%. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ανακοινώνεται η από 01/10/2016 εμπορική διάθεση των παρακάτω νέων πακέτων Ομιλίας και ΜΒ για τους συνδρομητές καρτοκινητής τηλεφωνίας WHAT’SUP της COSMOTE. Τα βασικά χαρακτηριστικά και οι χρεώσεις των νέων πακέτων συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

Πακέτο

Ενσωματωμένη χρήση

Χρέωση

Διάρκεια Ισχύος

CALL THEM ALL 600i

·   600 λεπτά ομιλίας/βιντεοκλησεων προς κινητά WHAT’SUP 

·   100 MBInternet

6€

30 ημέρες

CALL THEM ALL PLUSi

·   600 λεπτά ομιλίας/βιντεοκλησεων προς κινητά WHAT’SUP 

·   600 γραπτά μηνύματα (SMS) προς κινητά WHAT’SUP

·   100 MBInternet

8€

30 ημέρες

SUPER CALL THEM ALL i

·   400 λεπτά ομιλίας/βιντεοκλησεων προς κινητά WHAT’SUP 

·   100 λεπτά ομιλίας/βιντεοκλησεων προς όλα τα κινητά & σταθερά εθνικά δίκτυα   

·   100 MBInternet

6€

30 ημέρες

SUPER CALL THEM ALL PLUSi

·   400 λεπτά ομιλίας/βιντεοκλησεων προς κινητά WHAT’SUP 

·   400 γραπτά μηνύματα (SMS) προς κινητά WHAT’SUP

·   100 λεπτά ομιλίας/βιντεοκλησεων προς όλα τα κινητά & σταθερά εθνικά δίκτυα

·   100 γραπτά μηνύματα (SMS) προς όλα τα εθνικά δίκτυα

·   100 MBInternet

8€

30 ημέρες

 

 • Το κάθε πακέτο μπορεί να ενεργοποιηθεί μέχρι 4 φορές ανά ημερολογιακό μήνα.
 • Ο ελάχιστος χρόνος διάρκειας ανά κλήση είναι  3 λεπτά και στη συνέχεια η χρέωση γίνεται ανά δευτερόλεπτο. Σε περίπτωση κλήσης με διάρκεια μικρότερη των 3 λεπτών, ο χρόνος που αφαιρείται από το σύνολο του χρόνου ομιλίας  του πακέτου είναι 3 λεπτά.
 • Η ογκοχρέωση για την πλοήγηση στο διαδίκτυο γίνεται ανά KByte, με ελάχιστη χρέωση το 1 ΚΒyte ανά σύνδεση (1 MByte = 1.024 KBytes).
 • Μετά τη λήξη της διάρκειας ισχύος του πακέτου ή την κατανάλωση της ενσωματωμένης χρήσης του, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο, ισχύουν οι χρεώσεις του εκάστοτε δημοσιευμένου τιμοκατάλογου WHAT’SUP.
 • Η ενσωματωμένη χρήση κάθε πακέτου καταναλώνεται πρώτα και στη συνέχεια ο χρόνος ομιλίας ή τα γραπτά μηνύματα ή ο όγκος δεδομένων (ΜΒ) που αντιστοιχεί στο χρηματικό υπόλοιπο του λογαριασμού του συνδρομητή.
 • Η ενσωματωμένη χρήση χρόνου ομιλίας και μηνυμάτων που δεν καταναλώνεται εντός της διάρκειας ισχύος του πακέτου δεν μεταφέρεται σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα
 • Ο όγκος δεδομένων που δεν καταναλώνεται εντός της διάρκειας ισχύος του πακέτου, δεν μεταφέρεται, εκτός εάν πριν τη λήξη της ισχύος του πακέτου ενεργοποιηθεί νέο πακέτο CALLTHEMALL 600i ή CALLTHEMALLPLUSi ή «200 λεπτά προς όλα τα δίκτυα & 100ΜΒ» ή «MobileInternet 200» ή «MobileInternet60» ή «SMS ΤΗΕΜ ALL 600 PLUS 250ΜΒ» ή «SMS ΤΗΕΜ ALL 600 PLUS 120ΜΒ» οπότε ο συνολικός όγκος δεδομένων των πακέτων μπορεί να καταναλωθεί μέχρι τη λήξη του πακέτου με τη μεταγενέστερη ημερομηνία λήξης
 • Σε περίπτωση που ο όγκος δεδομένων (MB) του πακέτου καταναλωθεί  νωρίτερα από την διάρκεια ισχύος του και ο συνδρομητής δεν είναι εγγεγραμμένος στην υπηρεσία «COSMOTE My Internet»,η χρέωση για κατανάλωση δεδομένων μέχρι και τη συμπλήρωση της ημερομηνίας λήξης του πακέτου είναι 1,0332€/MB.
 • Εάν ο συνδρομητής έχει διαθέσιμο χρόνο προς WHAT’SUP από το πακέτο CALLTHEMALL 600iή το CALLTHEMALLPLUSiή το SUPERCALLTHEMALLiή το SUPERCALLTHEMALLPLUSiκαι ταυτόχρονα έχει διαθέσιμο χρόνο από άλλα πακέτα χρόνου ομιλίας προς WHAT’SUP, τότε καταναλώνεται πρώτα το πακέτο με την πλησιέστερη ημερομηνία λήξης.
 •  Εάν ο συνδρομητής έχει διαθέσιμα γραπτά μηνύματα (SMS) από το πακέτο CALLTHEMALLPLUSiή το SUPERCALLTHEMALLPLUSiκαι ταυτόχρονα έχει διαθέσιμα μηνύματα προς WHAT’SUPαπό άλλα πακέτα, τότε καταναλώνεται πρώτα το πακέτο με την πλησιέστερη ημερομηνία λήξης
 • Εάν ο συνδρομητής έχει διαθέσιμο χρόνο προς όλα τα κινητά & σταθερά εθνικά δίκτυααπό το πακέτο  SUPERCALLTHEMALLiή το SUPERCALLTHEMALLPLUSi και ταυτόχρονα έχει διαθέσιμο χρόνο από άλλα πακέτα χρόνου ομιλίας προς όλα τα εθνικά δίκτυα, τότε καταναλώνεται πρώτα το πακέτο με την πλησιέστερη ημερομηνία λήξης. 
 • Εάν ο συνδρομητής έχει διαθέσιμα γραπτά μηνύματα (SMS) προς όλα τα εθνικά δίκτυα από το πακέτο SUPERCALLTHEMALLiή το SUPERCALLTHEMALLPLUSiκαι ταυτόχρονα έχει διαθέσιμα μηνύματα προς όλα τα εθνικά δίκτυα από άλλα πακέτα, τότε καταναλώνεται πρώτα το πακέτο με την πλησιέστερη ημερομηνία λήξης
 • Η ενσωματωμένη χρήση κάθε πακέτου δεν ισχύει κατά την περιαγωγή.

 

 

 Από την ίδια ημερομηνία ανακοινώνεται και η εμπορική διάθεση του νέου πακέτου «200 λεπτά προς όλους και 100ΜΒ» για τους συνδρομητές καρτοκινητής τηλεφωνίας WHAT’SUPκαι COSMOΚΑΡΤΑ της COSMOTE. Τα βασικά χαρακτηριστικά και οι χρεώσεις του πακέτου συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

 

Πακέτο

Ενσωματωμένη χρήση

Χρέωση

Διάρκεια Ισχύος

200 λεπτά προς όλα τα δίκτυα & 100ΜΒ

·   200 λεπτά ομιλίας/βιντεοκλησεων προς όλα τα κινητά & σταθερά εθνικά δίκτυα   

·   100 MBInternet

6€

30 ημέρες

 

 

 

 • Το κάθε πακέτο μπορεί να ενεργοποιηθεί μέχρι 4 φορές ανά ημερολογιακό μήνα.
 •  Ο ελάχιστος χρόνος διάρκειας ανά κλήση είναι  3 λεπτά και στη συνέχεια η χρέωση γίνεται ανά δευτερόλεπτο. Σε περίπτωση κλήσης με διάρκεια μικρότερη των 3 λεπτών, ο χρόνος που αφαιρείται από το σύνολο του χρόνου ομιλίας  των πακέτων είναι 3 λεπτά.
 • Μετά τη λήξη της διάρκειας ισχύος του πακέτου ή την κατανάλωση της ενσωματωμένης χρήσης του, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο, ισχύουν οι χρεώσεις του εκάστοτε δημοσιευμένου τιμοκατάλογου WHAT’SUP ή COSMOKAPTAαντιστοίχως.
 • Η ενσωματωμένη χρήση του πακέτου καταναλώνεται πρώτα και στη συνέχεια ο χρόνος ομιλίας που αντιστοιχεί στο χρηματικό υπόλοιπο του λογαριασμού του συνδρομητή.
 •  Η ενσωματωμένη χρήση χρόνου ομιλίας που δεν καταναλώνεται εντός της διάρκειας ισχύος του πακέτου δεν μεταφέρεται σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα.
 •  Εάν ο συνδρομητής έχει διαθέσιμο χρόνο από το πακέτο «200 λεπτά προς όλα τα δίκτυα & 100ΜΒ» και ταυτόχρονα έχει διαθέσιμο χρόνο από άλλα πακέτα χρόνου ομιλίας προς όλα τα εθνικά δίκτυα, τότε καταναλώνεται πρώτα το πακέτο με την πλησιέστερη ημερομηνία λήξης
 •  Ο χρόνος ομιλίας που περιλαμβάνεται στη δωρεάν ενσωματωμένη χρήση του πακέτου αφορά  μόνο σε κλήσεις εντός Ελλάδος προς όλα τα εθνικά δίκτυα κινητής ή/και σταθερής τηλεφωνίας (γεωγραφικούς αριθμούς και αριθμούς κινητής τηλεφωνίας), εξαιρουμένων των κλήσεων προς μη γεωγραφικούς αριθμούς (εκτός των αριθμών κινητής τηλεφωνίας). Η ενσωματωμένη χρήση του πακέτου δεν ισχύει κατά την περιαγωγή
 •  Για τους συνδρομητές COSMOΚΑΡΤΑ, η ενσωματωμένη χρήση κάθε πακέτου δεν καταναλώνεται για κλήσεις προς τους 2 επιλεγμένους αριθμούς COSMOTE της υπηρεσίας Αγαπημένα Πρόσωπα (0,02 €/λεπτό).
 • Το πακέτο δεν είναι διαθέσιμο σε συνδρομητές COSMOΚΑΡΤΑ που είναι εγγεγραμμένοι στην προσφορά δωρεάν χρόνου ομιλίας προς όλα τα δίκτυα με ανανεώσεις από 10€.

 

 

Τα πακέτα ενεργοποιούνται με δωρεάν κλήση στο 1330 ενώ οι συνδρομητές θα μπορούν να ενημερωθούν για το διαθέσιμο  υπόλοιπο χρόνου ομιλίας, γραπτών μηνυμάτων και Ίντερνετ, στέλνοντας το δωρεάν μήνυμα «Υ» στο 1330

 

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε από κινητό την Εξυπηρέτηση Πελατών της COSMOTE στο 13888 (χρέωση 0,19€/κλήση) ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.cosmote.gr»

 

Οι παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. 24%.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ καρτοκινητής από 11/07/2016

Ανακοινώνεται ότι παρατείνεται έως 31/07/2016, η προσφορά με την οποία οι συνδρομητές καρτοκινητής τηλεφωνίας WHAT’S UP , COSMOΚΑΡΤΑ και FROG της  COSMOTE, για κάθε ενεργοποίηση του Πακέτου MobileInternet 200 λαμβάνουν 500ΜΒ αντί για 200ΜΒ για την διάρκεια ισχύος του πακέτου.

Παράλληλα ανακοινώνεται ότι από 11/07/2016, ισχύουν τα εξής:

Τροποποιείται η χρέωση για κλήσεις ομιλίας προς διεθνείς προορισμούς εκτός πακέτων χρήσης για συνδρομητές καρτοκινητής. Συγκεκριμένα για τους συνδρομητές καρτοκινητής τηλεφωνίας COSMOKAPTA & WHAT’S UP, η χρέωση για κλήσεις προς τις χώρες:  της Ζώνης 1 (Ευρώπη) αυξάνεται από 1,11 €/λεπτό σε 1,44 €/λεπτό, της Ζώνης 2 (Αμερική, Αυστραλία & Νέα Ζηλανδία) αυξάνεται από 1,21 €/λεπτό σε 1,57 €/λεπτό, της Ζώνης 3 (Ασία) αυξάνεται από 1,71 €/λεπτό σε 2,23 €/λεπτό, της Ζώνης 4 (Αφρική) αυξάνεται από 2,22 €/λεπτό σε 2,88 €/λεπτό και της Ζώνης 5 (Ειρηνικός) αυξάνεται από 3,02 €/λεπτό σε 3,93 €/λεπτό. Η χρέωση για κλήσεις προς τους προορισμούς των Ζωνών 7Α, 7Β & 7Γ (Δορυφορικά Δίκτυα) και της Ζώνη 6 (Λοιποί Προορισμοί), παραμένει αμετάβλητη. Η ελάχιστη χρέωση και το βήμα χρέωσης παραμένουν ως έχουν. Για τους συνδρομητές καρτοκινητής τηλεφωνίας COSMOKAPTA & WHAT’S UP, η χρέωση για βιντεοκλήσεις προς διεθνείς προορισμούς εξαιρουμένων των βιντεοκλήσεων προς τους προορισμούς των Ζωνών 7Α, 7Β & 7Γ (Δορυφορικά Δίκτυα), και FROG εξαιρουμένων των βιντεοκλήσεων προς Δορυφορικά Δίκτυα, αυξάνεται από 0,0496 €/δευτ σε 0,0655 €/δευτ. Η χρέωση αποστολής γραπτών μηνυμάτων προς διεθνή δίκτυα κινητής τηλεφωνίας για τους συνδρομητές καρτοκινητής τηλεφωνίας COSMOKAPTA & WHAT’S UP αυξάνεται από 0,2117€/μήνυμα σε 0,24 €/μήνυμα και για τους συνδρομητές FROG αυξάνεται από 0,1008€/μήνυμα σε 0,14 €/μήνυμα

Για τους συνδρομητές καρτοκινητής WHAT’S UP που έχουν ενεργοποιηθεί μετά την 22/11/2007 ή έχουν μεταφερθεί στο νέο πρόγραμμα χρεώσεων WHAT’S UP που ισχύει από 22/11/2007 και τους συνδρομητές COSMOKAPTA που δεν είναι εγγεγραμμένοι στην προσφορά ανανέωσης με την οποία λαμβάνουν 400 λεπτά ομιλίας προς όλα τα κινητά και σταθερά τηλέφωνα στην Ελλάδα για 1 μήνα για τις δυο πρώτες ανανεώσεις ανά μήνα από €10 και άνω, με αυτόματη χρέωση 3,02€ από το υπόλοιπο του συνδρομητή αμέσως μετά την ανανέωση χρόνου και τους συνδρομητές καρτοκινητής FROG η χρέωση για κλήσεις ομιλίας προς εθνικά δίκτυα κινητής και σταθερής τηλεφωνίας αυξάνεται από 0,0083 €/δευτ σε 0,0099 €/δευτ. Για τους συνδρομητές COSMOKAPTA που είναι εγγεγραμμένοι στην προσφορά ανανέωσης με την οποία λαμβάνουν 400 λεπτά ομιλίας προς όλα τα κινητά και σταθερά τηλέφωνα στην Ελλάδα για 1 μήνα για τις δυο πρώτες ανανεώσεις ανά μήνα από €10 και άνω, με αυτόματη χρέωση 3,02€ από το υπόλοιπο του συνδρομητή αμέσως μετά την ανανέωση χρόνου, η χρέωση για κλήσεις ομιλίας και βιντεοκλήσεων προς εθνικά δίκτυα κινητής και σταθερής τηλεφωνίας αυξάνεται από 0,0084 €/δευτ σε 0,0099 €/δευτ. Για τους συνδρομητές WHAT’SUP που έχουν ενεργοποιηθεί πριν τις 22/11/2007 και δεν έχουν μεταφερθεί στο νέο πρόγραμμα χρεώσεων WHAT’SUP που ισχύει από 22/11/2007,  αυξάνεται η χρέωση για κλήσεις ομιλίας προς εθνικά δίκτυα κινητής και σταθερής τηλεφωνίας από 0,0090 €/δευτ σε 0,0099 €/δευτ, εξαιρουμένων των κλήσεων προς προορισμούς WHAT’SUP που η χρέωση αυξάνεται από 0,0083 €/δευτ σε 0,0099 €/δευτ.

Για τους συνδρομητές καρτοκινητής WHAT’S UP που έχουν ενεργοποιηθεί μετά την 22/11/2007 ή έχουν μεταφερθεί στο νέο πρόγραμμα χρεώσεων WHAT’S UP που ισχύει από 22/11/2007, και τους συνδρομητές COSMOKAPTA της COSMOTE που δεν είναι εγγεγραμμένοι στην προσφορά ανανέωσης με την οποία λαμβάνουν 400 λεπτά ομιλίας προς όλα τα κινητά και σταθερά τηλέφωνα στην Ελλάδα για 1 μήνα για τις δυο πρώτες ανανεώσεις ανά μήνα από €10 και άνω, με αυτόματη χρέωση 3,02€ από το υπόλοιπο του συνδρομητή αμέσως μετά την ανανέωση χρόνου, και για  τους συνδρομητές καρτοκινητής FROG αυξάνεται η χρέωση για video-κλήσεις προς εθνικά δίκτυα από 0,0084 €/δευτ σε 0,0099 €/δευτ. Για τους συνδρομητές WHAT’SUP που έχουν ενεργοποιηθεί πριν τις 22/11/2007 και δεν έχουν μεταφερθεί στο νέο πρόγραμμα χρεώσεων WHAT’SUP που ισχύει από 22/11/2007,  αυξάνεται η χρέωση για video-κλήσεις προς εθνικά δίκτυα από 0,0090 €/δευτ σε 0,0099 €/δευτ.

Για τους συνδρομητές καρτοκινητής WHAT’S UP, η χρέωση αποστολής γραπτών μηνυμάτων προς εθνικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας αυξάνεται από 0,1209 €/μήνυμα σε 0,19 €/μήνυμα. Για τους συνδρομητές καρτοκινητής COSMOΚΑΡΤΑ, η χρέωση αποστολής γραπτών μηνυμάτων προς εθνικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας αυξάνεται από 0,1512 €/μήνυμα σε 0,19 €/μήνυμα. Για τους συνδρομητές καρτοκινητής FROG, η χρέωση αποστολής γραπτών μηνυμάτων προς εθνικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας αυξάνεται από 0,0649 €/μήνυμα σε 0,10 €/μήνυμα.

 Η υπηρεσία «0,01€/λεπτό προς 2 αριθμούς COSMOTE» για τους συνδρομητές COSMOKAPTA της COSMOTE, μετονομάζεται σε υπηρεσία «Αγαπημένα Πρόσωπα» Παράλληλα η χρέωση για τους συνδρομητές COSMOKAPTA της COSMOTE που είναι εγγεγραμμένοι στην υπηρεσία αυξάνεται από 0,01€/λεπτό σε 0,02€/λεπτό για κλήσεις προς τους 2 επιλεγμένους αριθμούς COSMOTE. Ο ελάχιστος χρόνος χρέωσης και το βήμα χρέωσης παραμένει το 1 λεπτό.

Επίσης η χρέωση της υπηρεσίας Επέκτασης Υπολοίπου για όλους τους συνδρομητές καρτοκινητής τηλεφωνίας COSMOKAPTA, WHAT’S UP και FROG που έχουν ενεργοποιηθεί πριν την 3/7/2013 και δεν έχουν μεταφερθεί στο νέο πρόγραμμα χρεώσεων FROG με κλήση στο 1330 ή 1317 ή 1319, αυξάνεται από 0,40€ σε 0,60€.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι χρεώσεις και τα χαρακτηριστικά των προγραμμάτων WHAT’SUP, COSMOΚΑΡΤΑ, FROG.

Οι συνδρομητές καρτοκινητής WHAT’S UP , COSMOΚΑΡΤΑ και FROG έχουν το δικαίωμα να καταγγείλουν τη σύμβασή τους αζημίως, εντός 1 μηνός από τη δημοσίευση της παρούσας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες ενημερωθείτε από το www.cosmote.gr και από την Εξυπηρέτηση Πελατών της COSMOTE στο 13888 (χρέωση 0,19€/κλήση από κινητό COSMOTE).

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για ΦΠΑ 24%

Η COSMOTE Α.Ε. ενημερώνει τους συνδρομητές της ότι, από 01/06/2016, ο συντελεστής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) των υπηρεσιών της κινητής τηλεφωνίας ανέρχεται σε 24%. Για τις νέες χρεώσεις οι συνδρομητές κινητής COSMOTE μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά από τις ιστοσελίδες www.cosmote.gr/mobile , www.whatsup.gr , www.frogmobile.gr , από το Δίκτυο Πωλήσεων ή καλώντας την Εξυπηρέτηση Πελατών COSMOTE.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Τιμολογιακές αλλαγές καρτοκινητής από 6/4/2014

Ανακοινώνεται ότι παρατείνεται έως 31/07/2015, η προσφορά με την οποία οισυνδρομητές καρτοκινητής τηλεφωνίας What’s Up , COSMOΚΑΡΤΑ και FROG της COSMOTE, για κάθε ενεργοποίηση του πακέτου COSMOTE Internet Monthly Pass 200 λαμβάνουν 500ΜΒ αντί για 200ΜΒ για την διάρκεια ισχύος του πακέτου.

Παράλληλα ανακοινώνεται ότι, από 26/06/2015, ισχύουν τα εξής:

Για τους συνδρομητές καρτοκινητής WHAT’S UP, η χρέωση αποστολής γραπτών μηνυμάτων προς εθνικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας αυξάνεται από 0,10 €/μήνυμα σε 0,12 €/μήνυμα. Για τους συνδρομητές καρτοκινητής COSMOΚΑΡΤΑ, η χρέωση αποστολής γραπτών μηνυμάτων προς εθνικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας αυξάνεται από 0,12 €/μήνυμα σε 0,15 €/μήνυμα.

Επίσης, τροποποιείται η χρέωση για κλήσεις ομιλίας προς διεθνείς προορισμούς εκτός πακέτων χρήσης για συνδρομητές καρτοκινητής. Συγκεκριμένα για τους συνδρομητές καρτοκινητής τηλεφωνίας COSMOKAPTA & WHAT’S UP, η χρέωση για κλήσεις προς τις χώρες:  της Ζώνης 1 (Ευρώπη) αυξάνεται από €0,90/λεπτό σε €1,10/λεπτό, της Ζώνης 2 (Αμερική, Αυστραλία & Νέα Ζηλανδία) αυξάνεται από €0,95/λεπτό σε €1,20/λεπτό, της Ζώνης 3 (Ασία) αυξάνεται από €1,40/λεπτό σε €1,70/λεπτό, της Ζώνης 4 (Αφρική) αυξάνεται από €1,85/λεπτό σε €2,20/λεπτό και της Ζώνης 5 (Ειρηνικός) αυξάνεται από €2,65/λεπτό σε €3,00/λεπτό. Η χρέωση για κλήσεις προς τους προορισμούς των Ζωνών 7Α, 7Β & 7Γ (Δορυφορικά Δίκτυα) και της Ζώνη 6 (Λοιποί Προορισμοί) που περιλαμβάνει τους προορισμούς Νήσοι Φόκλαντ, Netherlands Mobile Paging, Poland Internet Services destinations, Russia Mobile Globaltel οι οποίοι εξαιρούνται από τις παραπάνω ζώνες, παραμένει αμετάβλητη. Η ελάχιστη χρέωση και το βήμα χρέωσης παραμένουν ως έχουν.

Από την ίδια ως άνω ημερομηνία για τους συνδρομητές καρτοκινητής WHAT’S UP,COSMOΚΑΡΤΑ, FROG & COSMOTE Internet On The Go με κάρτα, μειώνεται η διάρκεια ισχύος του χρηματικού υπολοίπου της σύνδεσης τους  μετά από την αρχική ενεργοποίηση, εφόσον σε αυτή υπάρχει χρηματικό ποσό, ή από κάθε ανανέωση χρηματικού υπολοίπου, από 6 μήνες σε 90 ημέρες. 

Συγκεκριμένα, από την ως άνω ημερομηνία:

·       Μετά την αρχική ενεργοποίηση της σύνδεσης, εφόσον σε αυτή υπάρχει χρηματικό ποσό, ή μετά από κάθε ανανέωση χρηματικού υπολοίπου, η διάρκεια ισχύος του διαθέσιμου χρηματικού υπολοίπου ορίζεται σε 90 ημέρες. 

·       Σε περίπτωση που εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος των 90 ημερών δεν πραγματοποιηθεί νέα ανανέωση, το τυχόν υπολειπόμενο ποσό κατά την ημερομηνία συμπλήρωσης των 90 ημερών  θα μηδενίζεται και ο συνδρομητής θα μπορεί για τους επόμενους 9 μήνες να δέχεται μόνο  εισερχόμενη κίνηση.

·       Η σύνδεση θα εξακολουθεί να παραμένει στα στοιχεία του συνδρομητή  μέχρι να συμπληρωθούν 13  μήνες από την αρχική ενεργοποίηση ή την τελευταία ανανέωση του χρηματικού υπολοίπου. Διευκρινίζεται ότι τον τελευταίο μήνα ο συνδρομητής έχει μόνο την δυνατότητα να ανανεώσει το χρηματικό του υπόλοιπο. 

·       Για τους συνδρομητές που έχουν προβεί σε ενεργοποίηση νέας σύνδεσης με χρηματικό διαθέσιμο ή/και ανανέωση του χρηματικού υπολοίπου πριν από την άνω ημερομηνία, η διάρκεια ισχύος του χρηματικού υπόλοιπου τους παραμένει 6 μήνες από την ημερομηνία της ενεργοποίησης της σύνδεσης ή της τελευταίας ανανέωσης. Σε περίπτωση που δεν έχει παρέλθει το ανωτέρω χρονικό διάστημα και μετά την 26/6/2015 οι συνδρομητές, ενώ έχουν ακόμα διαθέσιμο χρηματικό υπόλοιπο στη σύνδεσή τους προβούν σε ανανέωση του χρηματικού υπολοίπου, το συνολικό εναπομένον χρηματικό υπόλοιπό τους θα έχει ως διάρκεια τη μεταγενέστερη από τις δύο ημερομηνίες διάρκειας των ανανεώσεων.

·       Οι συνδρομητές καρτοκινητής WHAT’S UP, COSMOΚΑΡΤΑ, FROG, & COSMOTE Internet On The Go με κάρτα έχουν δικαίωμα να καταγγείλουν τη σύμβαση τους αζημίως εντός ενός μηνός.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι χρεώσεις και τα χαρακτηριστικά των προγραμμάτων WHAT’S UP, COSMOΚΑΡΤΑ, FROG & COSMOTE Internet On The Go με κάρτα.

Για περισσότερες πληροφορίες ενημερωθείτε από το www.cosmote.gr και από την Εξυπηρέτηση Πελατών της COSMOTE στο 13888 (χρέωση 0,19€/κλήση από κινητό COSMOTE).

Για την καρτοκινητή FROG επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.frogmobile.gr ή επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών FROG στο 1299 (χρέωση 0,19€/κλήση) από κινητό FROG.

Οι παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. 23%.