Καρτοσυμβόλαιο

Το What’s Up Student
Καρτοσυμβόλαιο σου παρέχει
σταθερό λογαριασμό!

Τώρα Καρτοσυμβόλαιο
What’s Up Student Καρτοσυμβόλαιο
    500'   +   1500'
προς όλους    προς COSMOTE
5GB
για πλοήγηση
100 sms
προς όλους
    με 17,81€/μήνα

Κι αποκλειστικό πακέτο
για να πάρεις ακόμα
2GB μόνο με
5€