Καρτοσυμβόλαιο

Το μόνο σταθερό στη ζωή
ενός φοιτητή παίζει να είναι
το φοιτητικό Καρτοσυμβόλαιο,
με σταθερό λογαριασμό
κάθε μήνα μόνο με 17,81€!

Τι περιλαμβάνει το πακέτο

3GB
Internet

500'
προς όλους

1500'
προς COSMOTE

100 SMS
προς όλους

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 30 ΗΜΕΡΕΣ
Κι αποκλειστικό πακέτο
για να πάρεις ακόμα
2GB μόνο με
5€