Αναμονή κλήσεων

Για να ενεργοποιήσεις την αναμονή κλήσεων πληκτρολόγησε: *43# και το πλήκτρο κλήσης.

Η ενεργοποίηση της υπηρεσίας είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί και από το μενού της συσκευής σου.