Υπηρεσίες Πολυμεσικής Πληροφόρησης

Υπηρεσίες Πολυμεσικής Πληροφόρησης

Vertical Tabs

1. Τι είναι οι Υπηρεσίες Πολυμεσικής Πληροφόρησης

Οι Υπηρεσίες Πολυμεσικής Πληροφόρησης (ΥΠΠ) είναι υπηρεσίες που προσφέρουν μέσω SMS, MMS και φωνής, πρόσβαση σε περιεχόμενο. Το περιεχόμενο ενδεικτικά, μπορεί να αφορά σε συμμετοχή σε τηλεοπτικά προγράμματα και ραδιοφωνικές εκπομπές, υπηρεσίες αστρολογίας, παιχνίδια κ.α. Οι ΥΠΠ διατίθεται από παρόχους ΥΠΠ. Οι εταιρείες αυτές συνεργάζονται με την COSMOTE για να προσφέρουν τις ΥΠΠ και είναι αποκλειστικά υπεύθυνες για το περιεχόμενο και τον τρόπο που τις παρέχουν.
Η εγγραφή σε συνδρομητικές υπηρεσίες μπορεί να γίνει με δυο τρόπους:
1. Μέσω αποστολής από τον χρήστη SMS σε σύντομο κωδικό (μηδενικής ή απλής χρέωσης) και λήψη επιβεβαιωτικού SMS
2. Μέσω καταχώρησης από τον χρήστη του αριθμού του κινητού του σε ιστοσελίδα του παρόχου ΥΠΠ. Με την καταχώρηση του αριθμού του, ο χρήστης λαμβάνει με SMS το PIN, το οποίο και καταχωρεί στην ιστοσελίδα προκειμένου να γίνει η επιβεβαίωση ότι ο αριθμός του ανήκει. Μόλις γίνει η επιβεβαίωση, ο χρήστης έχει πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία και λαμβάνει στο κινητό του χρεώσιμα SMS από τον Σύντομο Κωδικό.
Με την ολοκλήρωση της εγγραφής του χρήστη, σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕΤΤ ο πάροχος ΥΠΠ οφείλει να στείλει στο χρήστη ενημερωτικό SMS, στο οποίο αναφέρεται με σαφήνεια ότι έχει πραγματοποιηθεί η εγγραφή του χρήστη στη συνδρομητική υπηρεσία, το όνομα της υπηρεσίας, τη χρέωση και τη συχνότητα λήψης SMS, το όνομα του παρόχου που παρέχει την υπηρεσία, τηλέφωνο επικοινωνίας και με ποιο τρόπο ο χρήστης μπορεί να διαγραφεί.
H χρέωση αποστολής SMS προς τους σύντομους κωδικούς ΥΠΠ είναι ανεξάρτητη από την κατανάλωση της δωρεάν ενσωματωμένης χρήσης των προγραμμάτων ή άλλων πρόσθετων πακέτων.

Vertical Tabs

2. Συμβουλές

Συστήνουμε στους συνδρομητές μας να διαβάζουν με προσοχή τους όρους & τις προϋποθέσεις της υπηρεσίας και να ενημερώνονται αναλυτικά για το είδος της υπηρεσίας (πχ. συνδρομητική) και τη χρέωσή της πριν επιλέξουν να την αγοράσουν.
Σε περίπτωση που έχουν οποιαδήποτε αμφιβολία για την εγγραφή τους σε υπηρεσία ή για τις χρεώσεις συνιστούμε να καλέσουν άμεσα την Εξυπηρέτηση Πελάτων COSMOTE στο 13888.

Vertical Tabs

3. Διαγραφή από ΥΠΠ

Διαγραφή από συνδρομητική υπηρεσία, μπορεί να γίνει μέσω SMS, γράφοντας “STOP” και αποστολής στο Σύντομο Κωδικό από τον οποίο λαμβάνονται τα χρεώσιμα SMS. Στην περίπτωση αυτή, η εταιρεία στην οποία ανήκει η υπηρεσία, αποστέλει ενημερωτικό SMS, το οποίο θα επιβεβαιώνει τη διαγραφή ή θα ζητάει την αποστολή ενός επιπλέον SMS με περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία προς διαγραφή (π.χ. stop wallpaper).

Vertical Tabs

4. Φραγή σε ΥΠΠ

Με τον όρο φραγή εννοούμε τη διακοπή της πρόσβασης σε ορισμένους ή όλους τους προορισμούς μέσω των οποίων παρέχονται οι ΥΠΠ.

Η φραγή γίνεται σε όλα τα κανάλια πρόσβασης (Φωνή, SMS, MMS). Αυτό σημαίνει ότι ο συνδρομητής που θα ενεργοποιήσει τη φραγή στην πρόσβαση των ΥΠΠ, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες αυτές μετά από την υλοποίηση του αιτήματός του.

Ο συνδρομητής μπορεί να αιτηθεί φραγή για:
• συγκεκριμένο Σύντομο Κωδικό (πχ. 54123)
• συγκεκριμένη αριθμοσειρά (πχ. 14ΧΧΧ)
• όλους τους σύντομους κωδικούς με χρέωση στο SMS που λαμβάνει ο χρήστης
• όλες τις αριθμοσειρές μέσω των οποίων προσφέρονται ΥΠΠ
Η πρόσβαση στις ΥΠΠ είναι αρχικά ανοιχτή σε όλους τους πελάτες μας.

Η δυνατότητα φραγής παρέχεται δωρεάν μέσω της Εξυπηρέτηση Πελάτων COSMOTE στο 13888 ή ηλεκτρονικά μέσω της ΦΟΡΜΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ