Φραγή κλήσεων

Επίλεξε τον τύπο
της φραγής
που σε εξυπηρετεί!

Φραγή

Εντολή

Εξερχόμενων Διεθνών Κλήσεων
*331*Κωδικός Φραγής #Πλήκτρο Κλήσης
Εξερχόμενων Διεθνών Κλήσεων (εξαιρείται η Ελλάδας)
*332*Κωδικός Φραγής #Πλήκτρο Κλήσης
Εισερχόμενων Κλήσεων όταν βρίσκεσαι εκτός Ελλάδας
*351*Κωδικός Φραγής #Πλήκτρο Κλήσης
Εξερχόμενων Κλήσεων
*33*Κωδικός Φραγής #Πλήκτρο Κλήσης
Εισερχόμενων Κλήσεων
Εισερχόμενων Κλήσεων

Σημειώσεις:
• Για να ενεργοποιήσεις την φραγή εισερχομένων κλήσεων με απόκρυψη* κάλεσε την εξυπηρέτηση πελατών στο 13888.
• Ως κωδικός φραγής είναι ορισμένος ο 1234.
Για να τον αλλάξεις:

  1. - Πληκτρολόγησε **03**Τρέχον Κωδικός Φραγής
  2. - Πληκτρολόγησε **03**Τρέχον Κωδικός Φραγής
  3. - Πληκτρολόγησε Νέος Κωδικός Φραγής#
  4. - Πάτησε ΑΠΟΣΤΟΛΗ#
Όπου Τρέχον Κωδικός Φραγής: 1234
Νέος Κωδικός Φραγής: ο κωδικός που θα επιλέξεις

• Αν η διαδικασία αλλαγής κωδικού φραγής αποτύχει (π.χ. σε περίπτωση που δοθεί λάθος παλιός ή νέος κωδικός φραγής), ο παλιός κωδικός φραγής θα εξακολουθήσει να ισχύει, μέχρι να ολοκληρωθεί σωστά η διαδικασία αλλαγής κωδικού φραγής. Αν ο κωδικός φραγής δοθεί λάθος για 3 συνεχόμενες φορές, θα πρέπει να επικοινωνήσεις με την εξυπηρέτηση πελατών στο 13888.