Ανακοινώσεις

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
16.01.2018

Εμπορική διάθεση νέων πακέτων CALL THEM ALL και κατάργηση των παλαιότερων.

01.09.2017

Τροποποίηση χρονικού διαστήματος ισχύς καρτοκινητού και φοιτητικών πακέτων.

21.12.2016

Τιμολογιακές αλλαγές καρτοκινητής από 21/12/2016.

01.10.2016

Εμπορική διάθεση νέων πακέτων CALL THEM ALL.

31.07.2016

Τιμολογιακές αλλαγές καρτοκινητής από 11/07/2016.

Pages