ΕΥΚΑΙΡΙΑΡΑ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ!

ΤΩΡΑ

Αν είσαι φοιτητής ή σπουδαστής και θέλεις να αναπτυχθείς
επαγγελματικά στον τομέα σου, κάνε αίτηση για πρακτική
άσκηση στον Όμιλο ΟΤΕ.

Ο Όμιλος ΟΤΕ,

στα πλαίσια μια σταθερής πολιτικής στήριξης της εισαγωγήςτων νέων στην αγορά εργασίας, προσφέρει στους νέους την ευκαιρία να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους στην πράξη, να εκτεθούν σε ένα πραγματικό εργασιακό περιβάλλον και να αναδείξουν τις δεξιότητες και τα ταλέντα, που θα τους κάνουν να ξεχωρίσουν στην αγορά εργασίας.
Μόνο τη διετία 2014 με 2016, πάνω από 1.570 φοιτητές / σπουδαστές
επέλεξαν τον Όμιλο ΟΤΕ για να κάνουν την πρακτική τους άσκηση.

Οι φοιτητές και σπουδαστές απασχολούνται σε όλες τις επιχειρησιακές μονάδες

με κριτήριο το γνωστικό αντικείμενο των σπουδών τους, αναλαμβάνουν εργασίες και συνεργάζονται συστηματικά με τους εργαζόμενους του Ομίλου και δημιουργούν ένα ισχυρό επαγγελματικό δίκτυο που μπορούν να αξιοποιήσουν στο μέλλον.
Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, παρακολουθείται συστηματικά η πορεία και η πρόοδος τους και παρέχεται τακτικά ανατροφοδότηση για την απόδοσή τους. Πρακτική Άσκηση στον ΟΤΕ μπορεί να κάνει οποιοσδήποτε φοιτητής / σπουδαστής ελληνικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος επιπέδου ΑΕΙ, ΤΕΙ ή ΙΕΚ.*
Για να συμπληρώσεις τη δική σου αίτηση για πρακτική άσκηση στον ΟΤΕ, αρκεί να επισκεφτείς την ιστοσελίδα https://practice.ote.gr/ και να κάνεις ηλεκτρονικά την αίτησή σου.

* Είναι απαραίτητο να πληρούν τις προϋποθέσεις και η φοίτηση να μην έχει ολοκληρωθεί, αλλά να βρίσκεται σε εξέλιξη.
ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ