ΥΠΗΡΞΕ ΚΑΠΟΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΑΡΓΟΤΕΡΑ
OK
ΥΠΗΡΞΕ ΚΑΠΟΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΑΡΓΟΤΕΡΑ
OK
Συμπλήρωσε
τα στοιχεία σου:
RELOAD NOW
'Ορους Συμμετοχής

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «WHAT’S UP Reload It»


ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 01/02/2019

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «COSMOTE»), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας 44) με τη συνεργασία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «OGILVYONE COMMUNICATIONS S.A. (OGILVYONE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ)» που εδρεύει στο Γέρακα Αττικής (Ημαθίας 10), (εφεξής «Διαφημιστική»), διοργανώνει προωθητικό πρόγραμμα με τίτλο «WHAT’S UP Reload It» (καλούμενo εφεξής, για χάρη συντομίας, «Πρόγραμμα»).

Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Αναλυτικοί Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα και ανάδειξης νικητών στο πλαίσιο του Προγράμματος.

1) Η COSMOTE ως εταιρεία παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας επιθυμεί όπως προβεί στην προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών της μέσω προωθητικών ενεργειών. Στο πλαίσιο αυτό διοργανώνει το προωθητικό πρόγραμμα «WHAT’S UP Reload It».

2) Η έναρξη του Προγράμματος καθορίζεται στις 1:00 της Πέμπτη 21 Μαρτίου 2016. Τυχόν τροποποιήσεις του Προγράμματος θα κατατίθενται στη Συμβολαιογράφο, στην οποία έχουν κατατεθεί και οι παρόντες Αναλυτικοί Όροι, θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Αναλυτικών Όρων και θα ισχύουν από τη δημοσίευση των τροποποιημένων όρων στο https://www.whatsup.gr/reloadit/ Η λήξη του Προγράμματος θα ανακοινωθεί στο δικτυακό τόπο https://www.whatsup.gr/reloadit/ δέκα πέντε (15) ημέρες πριν την επέλευσή της.

Η COSMOTE δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή.

3) Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχει κάθε συνδρομητής ή/και χρήστης «WHAT’S UP» της COSMOTE, ο οποίος έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα. Η σύνδεση με την οποία συμμετέχει κάθε συνδρομητής ή/και χρήστης θα πρέπει να είναι What’s UP κατά την ανανέωση του χρόνου ομιλίας μέχρι και τη λήψη του τυχόν κερδισμένου δώρου, άλλως το δώρο δεν θα παρέχεται.

4) Για να θεωρηθεί κάποιος ως συμμετέχων στο Πρόγραμμα (εφεξής «ο Συμμετέχων») θα πρέπει κατά τη διάρκεια του Προγράμματος: α) να ανανεώσει τον χρόνο ομιλίας στον αριθμό της WHAT’S UP σύνδεσης του κατά τη Διάρκεια του Προγράμματος, έτσι ώστε να λάβει με SMS, χωρίς χρέωση, ένα πενταψήφιο αλφαριθμητικό αριθμό (ο συμμετέχων θα λαμβάνει έναν πενταψήφιο κωδικό σε κάθε ανανέωση χρόνου ομιλίας ποσού 10€ και άνω), και β) να εισάγει, εντός 7 ημερών από τη λήψη του κωδικού, στα αντίστοιχα πεδία της ιστοσελίδας https://www.whatsup.gr/reloadit/ τον άνω αριθμό σύνδεσής του και τον 5ψήφιο αλφαριθμητικό κωδικό. Διευκρινίζεται ότι με κάθε ανανέωση χρόνου ομιλίας ποσού 10€ και άνω ο συμμετέχων θα λαμβάνει ένα διαφορετικό κωδικό και αυτόν και μόνο θα μπορεί να εισάγει στην ιστοσελίδα.

5) Η COSMOTE θεωρεί ότι κάθε Συμμετέχων έχει εξασφαλίσει τη ρητή συναίνεση ή εξουσιοδότηση του Συνδρομητή ή/και κατόχου της κάρτας SIM που αντιστοιχεί στον αριθμό σύνδεσης με τον οποίο έλαβε μέρος στο Πρόγραμμα , ευθυνόμενος έναντι της COSMOTE ή/και του κατόχου της κάρτας sim σε αντίθετη περίπτωση. Η αγορά προϊόντος δεν είναι υποχρεωτική. Όποιος συνδρομητής ή/και χρήστης «WHAT’S UP» της COSMOTE, ο οποίος έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, επιθυμεί να συμμετέχει στο Πρόγραμμα μπορεί, χωρίς να ανανεώσει τον χρόνο ομιλίας του, να συμπληρώσει, με επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας, ένα δελτίο συμμετοχής στο Πρόγραμμα που θα βρίσκεται στα γραφεία της Διαφημιστικής, στο Γέρακα Αττικής (Ημαθίας 10), από Δευτέρα έως και Παρασκευή και μεταξύ των ωρών από 11:00 έως 16:00 κατά τη διάρκεια του Προγράμματος και θα του αποσταλεί μέσω SMS ένας πενταψήφιος αλφαριθμητικός κωδικός για να συμμετέχει στο Πρόγραμμα.

6) Κάθε συνδρομητής ή/και χρήστης WHAT’S UP μπορεί να συμμετέχει στο Πρόγραμμα με μία (1) συμμετοχή κατά την διάρκεια του Προγράμματος, για κάθε ανανέωση που κάνει. Εάν κάποιος συνδρομητής επιθυμεί να διαγραφεί από το Πρόγραμμα στέλνει δωρεάν sms με το κείμενο ΝΟ στο 1313. Σε περίπτωση που ο συνδρομητής αιτηθεί τη διαγραφή του από το Πρόγραμμα ή μεταφερθεί από το WHAT’S UP σε άλλο τιμολογιακό πλάνο, δεν μπορεί να συμμετέχει στο Πρόγραμμα ή/και να λάβει το Δώρο του.

7) ΔΩΡΑ: Mε κάθε ανανέωση χρόνου ομιλίας ποσού 10€ και άνω, ο συνδρομητής ή/και χρήστης WHAT’S UP θα λαμβάνει έναν 5ψήφιο αλφαριθμητικό κωδικό με SMS ώστε, εφόσον το επιθυμεί να συμμετέχει σε ηλεκτρονική κλήρωση η οποία θα λαμβάνει χώρα στο διαδικτυακό τόπο https://www.whatsup.gr/reloadit/. Κάθε 5ψήφιος αλφαριθμητικός κωδικός έχει διάρκεια ισχύος 7 ημέρες από την ημέρα της ανανέωσης χρόνου ομιλίας. Η συμμετοχή θα ολοκληρώνεται με την εισαγωγή του αριθμού κλήσης MSISDN και του 5ψήφιου αλφαριθμητικού κωδικού στα αντίστοιχα πεδία της ιστοσελίδας ή του mobile site ή της εφαρμογής του WHAT’S UP, και κατόπιν επιβεβαίωσης των εισαχθέντων στοιχείων του και πλήρωσης όλων των προϋποθέσεων συμμετοχής, θα ενημερώνεται μέσω της ιστοσελίδας για το δώρο του ή/και με αποστολή ενημερωτικού SMS.

Τα Δώρα θα βρίσκονται στα αντίστοιχα πεδία στην ιστοσελίδα της https://www.whatsup.gr/reloadit/ και θα μπορούν να ενημερωθούν γι’ αυτά οι Συμμετέχοντες πριν την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. Κωδικό δικαιούνται αποκλειστικά ανανεώσεις ποσού 10€ και άνω.

9) Για τα Δώρα που συνίστανται σε άμεση παροχή υπηρεσίας (πχ δωρεάν χρόνος ομιλίας, δωρεάν sms κλπ) ο Συμμετέχων θα λαμβάνει ενημερωτικό sms το οποίο θα τον ενημερώνει ότι έχει ενεργοποιηθεί το Δώρο του.

10) Τα Δώρα είναι προσωπικά και δεν μεταβιβάζονται, δεν ανταλλάσσονται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.

11) Η COSMOTE διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα Δώρα καθώς και τον αριθμό αυτών με αντίστοιχη τροποποίηση και του αριθμού των τελικών νικητών μετά από αντίστοιχη ενημέρωση της ιστοσελίδας.

12) Κατά τη διάρκεια του Προγράμματος η COSMOTE δικαιούται να χρησιμοποιεί τα Δώρα για σκοπούς διαφήμισης. Οι τελικοί αποδέκτες των δώρων δεν δικαιούνται να εγείρουν καμία αξίωση κατά της COSMOTE λόγω της χρήσης των δώρων για διαφημιστικούς σκοπούς.

13) Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Προγράμματος και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της COSMOTE και της Διαφημιστικής παύει να υφίσταται. Η COSMOTE και η Διαφημιστική δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλάβουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.

14) Οι παρόντες Αναλυτικοί Όροι, έχουν κατατεθεί στην Συμβολαιογράφο Αθηνών, κα Χαρίκλεια Σπυριδοπούλου (Ασκληπιού 26-28, Αθήνα). Οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος, όπως αυτό θα κατατεθεί στην παραπάνω Συμβολαιογράφο. Επίσης οι παρόντες όροι, κατά την Διάρκεια τoυ Προγράμματος, θα είναι αναρτημένοι στο Site https://www.whatsup.gr/reloadit/

15) Για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα και την απόδοση του Δώρου τo μοναδικό στοιχείο που απαιτείται είναι ο Αριθμός Σύνδεσης (MSISDN) του Συνδρομητή.

Τα δεδομένα συλλέγονται με σκοπό την διοργάνωση του Προγράμματος, τις ανάγκες δημοσιότητας σύμφωνα με τους όρους της και την απόδοση των δώρων. Σκοπός της συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, είναι η συμμετοχή στο Πρόγραμμα και η απόδοση των δώρων.

Μετά την λήξη του Προγράμματος τα στοιχεία αυτά, θα καταστραφούν, σε διάστημα δύο (2) μηνών από την παράδοση των Δώρων, χωρίς δυνατότητα επανάκτησης, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο.

Ειδικότερα σε περίπτωση που υφίσταται διαφορά ή καταγγελία αναφορικά με το Πρόγραμμα, τα δεδομένα δύναται να διατηρούνται μέχρι την οριστική επίλυση της διαφοράς.

Μετά το πέρας του ως άνω χρονικού διαστήματος τα δεδομένα θα καταστρέφονται με τρόπο που να μην είναι τεχνικά εφικτή η ανάκτησή τους.

Η Διαφημιστική δεν θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων για άλλους σκοπούς πέρα από αυτούς που αναφέρονται στους παρόντες όρους. Σε περίπτωση που η Διαφημιστική επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα για άλλους σκοπούς, θα το κάνει μόνον αφού ενημερώσει τον κάθε συμμετέχοντα σχετικά και λάβει τη σαφή και ρητή συγκατάθεσή του.

Για την διοργάνωση και υποστήριξη της προωθητικής ενέργειας, η Διαφημιστική πιθανόν να συνεργαστεί με τρίτες εταιρείες, οι οποίες ενδεχομένως να αποκτήσουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων. Η Διαφημιστική επεξεργάζεται τα δεδομένα κυρίως εντός Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε).

Το μοναδικό δεδομένο που ενδέχεται να διαβιβαστεί είναι ο Αριθμός Σύνδεσης (MSISDN) του Συνδρομητή.

Πέραν του/ων παραπάνω αποδέκτη/ων η Διαφημιστική δεν αποκαλύπτει, δεν επεξεργάζεται και δεν δημοσιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η κοινοποίηση/διαβίβαση τους επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επεξεργασίας, οι συμμετέχοντες έχουν τα εξής δικαιώματα αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων:

Πρόσβαση και διόρθωση των προσωπικών τους δεδομένων σε περίπτωση επεξεργασίας ανακριβών δεδομένων που τους αφορούν.

Διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων σε περίπτωση που αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για την προωθητική ενέργεια.

Περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων τους.

Εναντίωση στην επεξεργασία των δεδομένων τους.

Ανάκληση της συγκατάθεσής τους αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.

Φορητότητα των δεδομένων τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, δηλαδή το δικαίωμά τους να λάβουν τα δεδομένα τους σε κατάλληλο μορφότυπο, ώστε να είναι εφικτή τεχνικά η διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Επιπλέον, διατηρούν το δικαίωμα υποβολής έγγραφης καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, δηλαδή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα +30 210 6475600, email επικοινωνίας contact@dpa.gr).

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «COSMOTE»), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας 44) ΑΦΜ 09449376, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών Αριθ. Γ.Ε.Μ.Η 241050100 και στοιχεία επικοινωνίας, τηλέφωνο 13888.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων τους, οι συμμετέχοντες μπορούν να στείλουν e-mail στο customercare@cosmote.gr ή fax στο 2102511888, ή επιστολή στη διεύθυνση Εξυπηρέτηση Πελατών COSMOTE Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, Τ.Θ 61168, 15110 Μαρούσι με θέμα «Άσκηση δικαιωμάτων προσωπικών δεδομένων» συνοδευόμενα από αντίγραφο της ταυτότητάς τους και αναφέροντας το ονοματεπώνυμό τους .

Η Διαφημιστική λαμβάνει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το θέμα αυτό παρέχονται στο αντίστοιχο άρθρο της Γενικής Ενημέρωσης αναφορικά με την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (General Data Privacy Notice) στο www.cosmote.gr/dataprivacypolicy/notices . Η Διαφημιστική δεν φέρει ευθύνη για τυχόν διαρροή των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων από την εκ μέρους τους κοινοποίηση τυχόν δεδομένων τους μέσα από σελίδες τρίτων ή άλλων ιστοσελίδων στο διαδίκτυο.

Η Διαφημιστική δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης, ελέγχου ή επεξεργασίας των δεδομένων και του περιεχομένου των συμμετεχόντων, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στους όρους της προωθητικής ενέργειας. Κατ' εξαίρεση, πρόσβαση σε αυτά δύναται να αποκτήσουν εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι ή τρίτοι συνεργάτες της Διοργανώτριας Εταιρείας, έπειτα από αίτημα και με την συναίνεση των συμμετεχόντων, για την επίλυση τεχνικών προβλημάτων ή την τεχνική υποστήριξη της προωθητικής ενέργειας, οι οποίοι έχουν ενημερωθεί και δεσμεύονται αναφορικά με την υποχρέωσή τους για τήρηση της εμπιστευτικότητας, καθώς και για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Οι όροι που αφορούν την συμμετοχή στο Πρόγραμμα συνεχίζουν να δεσμεύουν τους συμμετέχοντες μετά την λήξη αυτού και για όσο χρονικό διάστημα διατηρείται το δικαίωμα πρόσβασης στο περιεχόμενο σύμφωνα με τα ανωτέρω.

16) Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με το Πρόγραμμα και την εφαρμογή των παρόντων Αναλυτικών Όρων θα επιλύεται από την τριμελή Επιτροπή κρίσης της COSMOTE που απαρτίζεται από τους: Εκπρόσωπο της Δ/ντης Εξυπηρέτησης Πελατών, εκπρόσωπο των Νομικών Υπηρεσιών και εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Marketing. Η κρίση της Επιτροπής στις περιπτώσεις αυτές είναι δεσμευτική για τους Συμμετέχοντες.

17) Η COSMOTE καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του Δικτύου της, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες των διαδικτυακών τόπων ή των servers θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς και παρόμοια στοιχεία, είτε πρόκειται για τους Δικτυακούς της τόπους, είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενο της. Συνεπώς η COSMOTE δεν φέρει ευθύνη για αποζημίωση ή και επανόρθωση οποιασδήποτε ζημίας που μπορεί να προκύψει από την χρήση αυτών. Συνεπώς κάθε χρήστης πρέπει να φροντίζει για την δική του προστασία (χρήση antivirus, virus scanner ή άλλων συστημάτων προστασίας) πριν τη συμμετοχή του στην ιστοσελίδα, την αποθήκευση πληροφοριών, λογισμικού ή περιεχομένου αυτού στον Η/Υ του.

18) Κάθε συμμετέχων οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας www.whatsup.gr. Οιαδήποτε ζημία προκληθεί στην www.whatsup.gr ή στο Δίκτυο γενικότερα απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον συμμετέχοντα ή επισκέπτη της ιστοσελίδας ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης. Για το λόγο αυτό η COSMOTE δικαιούται οποτεδήποτε να διακόπτει την πρόσβαση σε συμμετέχοντες ή επισκέπτες της ιστοσελίδας εφόσον διαπιστώσει τέτοιου είδους ενέργειες.

19) Tο σύνολο του Περιεχομένου της ιστοσελίδας www.whatsup.gr (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, ψηφιακά φωνογραφήματα, προγράμματα, πηγαίος κώδικας, ειδήσεις, άρθρα, πληροφορίες, δεδομένα, σχεδιαγράμματα, απεικονίσεις, εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, ονόματα, λογότυπα, ονομασίες προϊόντων, ονόματα εταιρειών κλπ.), αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκει αποκλειστικά στη COSMOTE ή στους Προμηθευτές του Περιεχομένου της και διέπεται από τις εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, διατίθεται δε στους συμμετέχοντες ή τους επισκέπτες αυτής αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, μεταφορά, αποθήκευση, μεταποίηση, αναδημοσίευση, μετάδοση, διανομή, πώληση, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, ανακοίνωση, διάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της COSMOTE. Η COSMOTE επιφυλάσσεται έναντι πάντων για κάθε νόμιμο ή/ και συμβατικό δικαίωμά της, πέραν των ρητώς αναφερομένων στην παρούσα παράγραφο.

20) Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει και συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Αναλυτικών Όρων.