Υπηρεσία αναλυτικής κατάστασης κλήσεων

Υπηρεσία αναλυτικής κατάστασης κλήσεων

Όποτε χρειαστείς την υπηρεσία Αναλυτικής Κατάστασης Κλήσεων, μπορείς να στείλεις ενυπόγραφο αίτημα με fax στο 210-2511888, συνοδευόμενο από φωτοτυπία ταυτότητας και αναγράφοντας τη διεύθυνση απόστολής του λογαριασμού σου.

Κάθε φορά που χρειάζεσαι τη συγκεκριμένη υπηρεσία, θα πρέπει να πραγματοποιείς την ίδια διαδικασία.