Ημερήσιο Πακέτο Mobile Internet 60MB

Ημερήσιο Πακέτο Mobile Internet 60MB

Τώρα έχεις 60ΜΒ για να είσαι πάντα online.

Ενεργοποίησε το Ημερήσιο Πακέτο Mobile Internet 60Μγια να πάρεις 60ΜΒ μόνο με 1,01€ για 1 ημέρα.

Σημειώσεις
  •  Η ενεργοποίηση του πακέτου γίνεται είτε από τη σελίδα της υπηρεσίας COSMOTE My Internet είτε με δωρεάν κλήση από το κινητό του συνδρομητή στο σύντομο κωδικό 1330.
  • Ο ενσωματωμένος όγκος δεδομένων του πακέτου (60ΜΒ) ισχύει για 24 ώρες από την ενεργοποίησή του.  
  •  Για τους συνδρομητές που έχουν ενεργοποιημένη την υπηρεσία COSMOTEMyInternet, σε περίπτωση που ο όγκος δεδομένων (MB) καταναλωθεί  νωρίτερα από την λήξη του ή παρέλθει η διάρκειά του και δεν υπάρχουν διαθέσιμα MB από άλλο πακέτο δεδομένων, η πρόσβαση στο Internet διακόπτεται. Για τους συνδρομητές που δεν έχουν ενεργοποιημένη την υπηρεσία COSMOTEMyInternet, σε περίπτωση που ο όγκος δεδομένων (MB) καταναλωθεί  νωρίτερα από την λήξη του ή παρέλθει η διάρκειά του και δεν υπάρχουν διαθέσιμα MBενεργοποιείται η υπηρεσία MobileInternetDayPass  με χρέωση 1,01€/ημερα.
  • Ο όγκος δεδομένων (ΜΒ) για πλοήγηση στο διαδίκτυο, αφορά χρήση εντός Ελλάδας, και δεν ισχύει κατά την περιαγωγή  ενώ δεν περιλαμβάνεται σε αυτά η ειδική υπηρεσία MMS.
  • Ο όγκος δεδομένων του πακέτου που δεν καταναλώνεται  εντός της διάρκειας ισχύος του, δεν μεταφέρεται, εκτός εάν πριν τη λήξη της ισχύος του πακέτου ενεργοποιηθεί νέο Ημερήσιο Πακέτο Mobile Internet 60MB, οπότε ο συνολικός όγκος δεδομένων των πακέτων μπορεί να καταναλωθεί μέχρι τη λήξη  του πακέτου με τη μεταγενέστερη ημερομηνία λήξης.
  • Το πακέτο ενεργοποιείται αυτόματα για τους συνδρομητές που έχουν ενεργό ημερήσιο πάσο της υπηρεσίας Mobile Internet day-pass και ενεργοποιήσουν  την Υπηρεσία My Internet με ταυτόχρονη απενεργοποίηση της υπηρεσίας Mobile Internet day-pass
  • Τα MB πακέτου δεν είναι διαθέσιμα για χρήση σε περιαγωγή.
  •  Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α 24%.