Προώθηση κλήσεων

Προώθηση κλήσεων

Μπορείς να ακολουθήσεις την παρακάτω διαδικασία για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες :

 • το κινητό σου δεν απαντά:
  Πληκτρολόγησε **61* αριθμός κινητού ή σταθερού τηλεφώνου # και το πλήκτρο κλήσης

 • το κινητό σου είναι κλειστό ή εκτός δικτύου κάλυψης:
  Πληκτρολόγησε **62* αριθμός κινητού ή σταθερού τηλεφώνου # και το πλήκτρο κλήσης

 • το κινητό σου είναι κατειλημμένο:
  Πληκτρολόγησε **67* αριθμός κινητού ή σταθερού τηλεφώνου # και το πλήκτρο κλήσης

 • επιθυμείς όλες οι κλήσεις του κινητού σου να εκτρέπονται σε άλλο κινητό ή σταθερό τηλέφωνο:
  Πληκτρολόγησε **21* αριθμός κινητού ή σταθερού τηλεφώνου # και το πλήκτρο κλήσης.


Η προώθηση όλων των εισερχομένων κλήσεων υπερκαλύπτει όλους τους άλλους τύπους προώθησης.

Για συνδέσεις συμβολαίου ενεργοποιημένες μετά τις 08/12/2010 δεν θα υποστηρίζεται η υπηρεσία προώθησης κλήσεων προς προορισμούς του εξωτερικού.

H COSMOTE επιφυλάσσεται να ενεργοποιήσει την υπηρεσία προώθησης κλήσεων προς προορισμούς του εξωτερικού μετά από αίτημα του πελάτη.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείς να καλέσεις την εξυπηρέτηση πελατών COSMOTE στο 13888.

Επίσης, για όλες τους συνδρομητές COSMOTE δεν είναι δυνατή η διάθεση της Υπηρεσίας Προώθησης Κλήσεων προς συγκεκριμένους διεθνείς προορισμούς καθώς και κατά τη διάρκεια περιαγωγής.